This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Border Control System BCR2000 Elbit Systems
Border Control System BCR2000 Elbit Systemsה.

"אבטחת הגבול היא הרבה יותר מגדר וכמה חיישנים. כיום זוהי אחת מהמערכות המתוחכמות ביותר והיא תוכננה על בסיס הידע הנרחב שלנו", אומר עמי בראון סמנכ"ל Elsec, חברת הבת של אלביט מערכות למערכות אבטחה.

בראיון מיוחד ל-i-HLS הוא אמר שהגדר החדשה לאורך קו הגבול עם מצרים היא דוגמה טובה לכך. "לאורך הגדר התקננו את מערכות התצפית המשוכללות שלנו, אך הן אינן יחידות בודדות, אלא חלק מתשתית הצבא הדיגיטלי של צה"ל." כאשר קורה משהו חשוד, כל הכוחות הרלוונטיים מקבלים מידע בזמן אמת.

בראון גילה כי אלישרא, חברת הבת של אלביט מערכות, פיתחה מספר מערכות מכ"מ קרקעי מתקדמות ביותר שנעשה בהן שימוש לאורך גבולות המדינה.

בראון הסביר שמערכת הגנת הגבולות המתוחכמת ביותר של החברה היא מערכת בקרה וניהול גבולות רב שכבתית, המבוססת על פריסת עמדות תצפית גבול מיוחדות. עמדות אוטונומיות אלו כוללות מערכות תצפית המותקנות על מגדלים, הממוקמים בנקודות אסטרטגיות לאורך הגבול. כל עמדה עומדת בפני עצמה, וכוללת מערכות כוח, תקשורת, אבטחה ועיבוד מידע. תצורה זו מאפשרת הצבה בשלבים, כשכל עמדה מהווה מרכיב עצמאי. המערכת מבוקרת מרחוק באופן מלא מחדר בקרה מרכזי. כל המידע מעמדות הגנת הגבולות מנותב לחדר הבקרה המרכזי באמצעות תשתיות תקשורת אלחוטיות, סיבים אופטיים ואמצעים נוספים, ומעובד ומוצג בחדר הבקרה. המערכת יכולה לכלול מספר חדרי בקרה, המאורגנים היררכית, מהרמה האזורית ועד הרמה הלאומית.

המערכת, המבוססת על תוכנת פיקוח וניהול רבת עוצמה, מאפשרת למשתמש לראות את "התמונה המלאה" תוך ביצוע משימות בקרת הגבולות עם פחות כוח אדם, במרווחי זמן אמיתי.

 Border_Security_[638x253]