This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Ghost UAS for HLS, IAI
Ghost UAS for HLS, IAI

 זוהי מגמה עולמית, שקצב הגידול שלה שונה ממדינה למדינה, אך זוהי עובדה – מל"טים הופכים לכלי בשימוש נפוץ של כוחות הגנת המולדת.

רשות התעופה הפדראלית  (FAA) אישרה למשטרת ארלינגטון, טקסס, להשתמש בשני מסוקים קטנים ללא טייס. ה-FAA קבעה כללים לשימוש בכלי הטיס הבלתי מאוישים על ידי המשטרה, שעיקרם: על המל"טים להיות מוטסים ביום, בגובה נמוך מ-400 רגל, בהשגחת המפעיל בכל עת, ועם משקיף בטיחות הנמצא בקשר מתמיד עם מגדל הפיקוח בשדה התעופה דאלס-פורט וורת.

המסוק ללא טייס הנמצא בשימוש המשטרה הוא ה- Leptron Avenger, שפותח על ידי Leptron Industrial Helicopters. אורך המסוק הבלתי מאויש כ-1.5 מטר והוא יכול לשהות באוויר במשך כשעה. משטרת ארלינגטון רכשה במקור את כלי הטיס הבלתי מאויש בכספי מענק DHS לצורך תגבור האבטחה במהלך תחרויות ה-Super Bowl שהתקיימו ב- Cowboys Stadium ב-2011.

מעל  שמונים מחלקות משטרה פנו עד כה לרשות התעופה הפדראלית (FAA) לקבלת אישורי טיסה למל"טים. מחוקקים במדינות רבות דנים בסוגיית שימוש זה על ידי המשטרה, וארגוני זכויות אדם קוראים לרשויות המחוקקות להטיל מגבלות על השימוש במל"טים.

ניתן להשתמש במל"טים למטרות מעקב, למשימות חיפוש והצלה, לקביעת עוצמת שריפות, וכן לחיפושים אחרי נעדרים וחטופים באזורים המיוערים בצפיפות. גם מדענים משתמשים כיום במל"טים לצורך נקודת מבט טובה יותר על אסונות טבע כמו סופות טורנדו והוריקנים.

Ghost UAS for HLS, IAI
Ghost UAS for HLS, IAI