התרת אפקט ה-'סטקסנט': על המשכיות ושינוי בשיח על איומי הסייבר

This post is also available in: English (אנגלית)

מטרתו של מאמר זה לתת תמונה מאוזנת של תופעת לוחמת הסייבר. המחברת מדגימה כיצד ומדוע התפתחה לוחמת הסייבר מהתפיסה הצרה הנוגעת אך ורק לאינטראקציה צבאית, למשמעותה הרחבה, שנעשתה מנותקת ממלחמה במובנה הפשוט ומקיפה כמעט כל פעילות הנוגעת לשימוש אגרסיבי במחשבים. המחברת מציגה את ההבחנה בין צורות שונות של עימות סייבר, כדי להכין את הקרקע להערכת סיכונים מיושבת ושקולה. בהמשך היא מדגימה כיצד השיח על איומי הסייבר מתאפיין, ככל הנראה, בפחות מדי שינוי וביותר המשכיות מכפי שנוטים להודות כיום.

Picture1צבא ואסטרטגיה, המכון למחקרי ביטחון לאומי

מאת מרים דאן קוולטי

8634959_sזה שנים אחדות שאיומי סייבר נמצאים על סדר היום הפוליטי והביטחוני. זמן לא רב לאחר שחוקרי מכון  ראנד, ג'ון ארקווילה ודויד רונפלדט, דיברו על כך ש"הלוחמה הקיברנטית (לוחמת סייבר) מגיעה!", הפך צירוף המילים "לוחמת סייבר" לסיסמה הבולטת ביותר בשיח בנושאי מחשבים, ביטחון לאומי ומרחב קיברנטי. נתונה לחסדי האירועים וההתרחשויות שבכותרות, גברה ההתעניינות בנושא כל אימת שדווח באמצעי התקשורת על שימוש אגרסיבי במחשבים; היא שבה ודעכה כאשר נושאים אחרים תפסו את מרכז הבמה.

בשנת 2010 נפל דבר. הסטקסנט, תולעת המחשב המתוחכמת שנוצרה כדי לחבל במערכות השולטות ומבקרות תהליכים תעשייתיים, הסעירה את הקהילה הבינלאומית במגוון דרכים והזניקה את נושא הסייבר אל מרחב החששות של הציבור ואל ראש רשימת האיומים. התוצאה היא, שעוד ועוד מדינותרואות במתקפות סייבר את אחד האיומים הביטחוניים העתידיים המרכזיים, אם לא הגדול שבהם. באיזו מידה מוצדקת ראייה זו, ומה באמת שינתה תולעת הסטקסנט בשיח?

מטרתו של מאמר זה לתת תמונה מאוזנת של תופעת לוחמת הסייבר. אדגים כיצד ומדוע התפתחה לוחמת הסייבר מהתפיסה הצרה, הנוגעת אך ורק לאינטראקציה צבאית, למשמעותה הרחבה, שנעשתה מנותקת ממלחמה במובנה הפשוט ומקיפה כמעט כל פעילות הנוגעת לשימוש אגרסיבי במחשבים. בעיקר תיעשה במאמר זה הבחנה בין צורות שונות של עימות סייבר, שתשמש בסיס להערכת סיכונים מיושבת ושקולה. בהמשך יודגם כיצד השיח על איומי הסייבר מתאפיין, ככל הנראה, בפחות מדי שינוי וביותר מדי המשכיות מכפי שנוטים להודות כיום. דימוי האיום נשאר יציב משלהי שנות התשעים של המאה ה- 20 ותולעת הסטקסנט לא חוללה שינוי משמעותי במצב הזה. הדבר נכון גם בנוגע לאמצעי-נגד מתוכננים או חזויים.

הֶקשרים ומשמעויות של לוחמת סייבר

חשיבותו של המושג לוחמת סייבר והשפעתו ניתנים להבנה בצורה הטובה ביותר בהקשר הרחב של מהפכת המידע, שעיצבה – ועדיין מעצבת – את התפיסות בדבר הזדמנויות וסכנות. בייחוד דומה כי הטכנולוגיות של מהפכת המידע וחידושים ארגוניים נלווים בשנות השמונים והתשעים שינו את אופי העימות ואת סוגי המבנים, הדוקטרינות והאסטרטגיות הצבאיות. לפיכך נראה כי מושג זה מרמז על הופעתה של לוחמה מסוג "חדש", שבה גורם המידע נהפך בהדרגה לחשוב יותר ויותר. התפתחות זו התאפשרה (אם לא הונעה) מסיומה של המלחמה הקרה וההגדרות המחודשות שבאו בעקבותיה למונחים כמו אויבים, מחשבה אסטרטגית והוצאה על ביטחון.

מלחמת המפרץ הראשונה, בשנת 1991 , יצרה קו פרשת מים בכל הנוגע לחשיבה צבאית על לוחמת סייבר. עימות זה נתפס בעיני אסטרטגים צבאיים )בעיקר אמריקנים) כעימות הראשון בדור חדש של עימותים, שבהם הניצחון איננו מובטח רק בכוח הזרוע, והוא גם פועל יוצא של היכולת לנצח במלחמת המידע ולהבטיח "דומיננטיות של מידע". בעקבות מלחמה זו פורסמו אינספור ספרים בנושא, והתגובה להתפתחויות הטכנולוגיות אחרי מלחמת המפרץ מצאה ביטוי גם במאמרי דוקטרינה חדשים שמיסדו את מרכיב המידע.

 …..

 MSE Logo - EN

ד"ר מרים דאן קוולטי עומדת בראש יחידת המחקר 'הסכנה החדשה' במכון ללימודי ביטחון, ציריך, שוויץ.

המאמר פורסם לראשונה בירחון "צבא ואסטרטגיה", כרך 3, גיליון 3, דצמבר 2011

לקריאת המאמר המלא, לחץ על הלינק הבא:

התרת אפקט הסטקסנט – על המשכיות ושינוי בשיח על איומי הסייבר