This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חיל האוויר האמריקאי משלב סימולטור GPS חדש במסגרת ניסויים באמצעי לחימה בסביבות של לוחמה אלקטרונית – שיבוש. המהלך הוא חלק מתוכנית החימוש בנחיל של החיל, תוכנית Golden Horde, המתבססת על נתוני מיקום, ניווט ותזמון.

לבחינת ההגנה האלקטרונית נבחר הסימולטור BroadSim Wavefront של Orolia Defense and Security. הניסויים מתבצעים במתקן ההערכה לנשק מונחה בבסיס חיל האוויר אגלין בפלורידה. המתקן מספק ניסויי מעבדה וכלי סימולציה לפיתוח טכנולוגיית אמל"ח מונחה דיוק, כולל מגוון רחב של מערכות GPS/INS ורכיבים משולבים, כגון חיישנים, אותות ואנטנות CRPA לקליטה מבוקרת, המספקות הגנה מפני שיבוש והטעיית GPS.

Golden Horde היא אחת התוכניות בעדיפות הגבוהה ביותר של מעבדת המחקר של חיל האוויר האמריקאי. היא נועדה לחבר ברשת נחילים של חימושים כדי שיפעלו בצורה אוטונומית בעזרת כללים משותפים. התוכנית אמורה לקדם במהירות מערכות נשק חדשות ותפיסות לחימה באמצעות יצירת דגמי אבטיפוס וניסויים.

לפי c4isrnet.com, מעבדת חיל האוויר ביצעה את הניסוי הראשון בתוכנית כבר בדצמבר 2020, במהלכו מטוס F-16 הטיל שתי פצצות מונחות לייזר בעלות קוטר קטן, שיצרו לינקים לתקשורת ואיתרו מספר רב של מטרות. אבל בגלל בעיית תוכנה, המעבד המוטס לא הצליח לכוון לעבר המטרה החדשה לאחר ניסיון לעבור ממטרה ראשונית למטרה בעדיפות גבוהה יותר.

בהמשך התוכנית השלימה שתי הדגמות חיות נוספות, ובספטמבר האחרון המעבדה הודיעה כי תשתף פעולה עם יחידת החדשנות של מחלקת ההגנה ומעבדת הפיזיקה היישומית ב-John Hopkins לצורך העברת התוכנית לשלב ההדגמה הטכנולוגית התחרותית הווירטואלית.

היוזמה, המכונה מבצע Protovision, תעשה שימוש בסביבה הווירטואלית שמציע סימולטור Golden Horde כדי לבחון יכולות תעשייתיות כגון תוכנה אוטונומית ואמצעי רדיו מחוברים ברשת.