This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בהכנות לקראת המלחמה מהדור הבא, שתתבסס על יכולות דיגיטליות, בוחן צבא ארה"ב לאחרונה את יכולות התקשורת בתנועה של עוצבות שריון באתר מיוער בדרום ג'ורג'יה.

מידי שנתיים, הצבא האמריקאי מחדש את הרשת שלו באמצעות סדרה של יכולות חדשות, כדי לאפשר מבצעים רב-מימדיים ולהתכנון לקונספציה של הפנטגון לגבי הלוחמה העתידית, 'שליטה ובקרה משולבת בכל המימדים', או בקיצור JADC2.

אחד היעדים המרכזיים של הפיילוט האחרון היה לבחון את יכולתן של עוצבות שריון ניידות לשמור על מודעות מצב תוך תמרון מתמיד בשדה הקרב. עם ההכנות של זרוע הצבא לקראת הלוחמה ביריב כמעט שווה בעוצמתו, עליו לצמצם את הגודל הפיזי של עמדות הפיקוד המסורבלות והגדולות, שהקמתן ופירוקן דורשים זמן רב, כדי להגן על חיי החיילים והמפקדים.

בסופו של דבר, בחיסול עמדות הפיקוד הניתנות בקלות לאיתור על ידי האויב, הצבא האמריקאי מעוניין להשיג מודעות מצב משותפת עבור החיילים בפלטפורמות השונות.

לצורך הפיילוט, כל קבוצה של ארבעה רכבי עמדת פיקוד מיושנים M1068 תפקדה כרכב S6 (מנהל רשת), S2 (מודיעין), S3 (מבצעים) ותמיכה ארטילרית, והותקן בה אחד משלושה מערכי ציוד ששולבו על ידי General Dynamics.

בכל שלושת מערכי הציוד, התרחישים כללו חתירה למגע עם האויב ומבצעים התקפיים והגנתיים, תוך בחינת היכולת לשמור על שליטה ובקרה ולבצע משימות ירי. 

הנתונים הטכניים שנאספו בפיילוט יסופקו למרכזי המצוינות של זרוע הצבא כדי לעדכן בדרישות עתידיות, לספק פידבק ללמעלה מ-20 שותפים מהתעישיה שסיפוק יכולות, ולסייע לעצב את אסטרטגיית הרכש של הצבא, כך מדווח breakingdefense.com.

יחד עם זאת, האתגר של צבא ארה"ב הוא למצוא את האיזון בין יכולות לבין מה שהוא יכול להרשות לעצמו.