This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חוות סולאריות הן בדרך כלל אתרים גדולים מאוד והניהול שלהן מאתגר, בין אם מדובר בשיטות דיווח מסורתיות ואפילו אם נעזרים במטיסי רחפן לביצוע סריקות.
פתרון חדש של רובוטים-כשירות (robots-as-a-service) נועד לניטור אוטונומי של חוות סולאריות. הפלטפורמה משלבת את פתרון הרחפן-בקופסה DBX מתוצרת H3 Dynamics עם אנליטיקה ויזואלית ותרמית של Sitemark, ומספקת אוטומציה ושדרוג של פעולות ניטור מרוחקות במתקנים גדולים של חוות סולאריות.
ניתן לפרוס את רובוט ה-DBX, המכונה ה"עיניים והאוזניים" של מפעילי ובעלי חוות סולאריות, באופן קבוע בחוות כדי לנטר תהליכי בנייה בהן, לזהות שחיקה בפאנלים סולארים ולספק אבטחה on-site.
הטכנולוגיה החדשה צפויה לשנות את הדרך בה מתעדים ומעבדים נתונים לאורך כל מסלול החיים של נכסי החוות הסולאריות, כך לפי הודעת החברות.
H3 Dynamics יוצרת אוטומציה של הבדיקות בערים חכמות, חקלאות מדויקת, תשתיות מים ונמלים. לפני כחודש השיקה את ה-DBX G7, פלטפורמת רחפן-בקופסה אגנוסטית שמסוגלת לספק אוטומציה לרחפנים מכל יצרן ואנליטיקה מכל מפתח.