This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חיל הים האמריקאי בוחן ספינות וצוללות בלתי מאוישות ואוטונומיות, שנחשבות לחלק מהצי העתידי בעיני גורמים רשמיים בארה"ב. אבל הטכנולוגיה הבלתי מאוישת מוגבלת בינתים לתרגילים וניסויים בים, ובינואר האחרון פורסם כי בחמש השנים הקרובות הצי לא יאמץ תוכנית פורמלית לגבי ספינות בלתי מאוישות, אלא יתמקד קודם כל בטכנולוגיות מאפשרות.

אחת הדרכים להוכיח כי הטכנולוגיה אכן עובדת עשויה להיות התקנת אמצעים אוטונומיים וטכנולוגיית למידת מכונה בספינה מאוישת בצוות ולאפשר לה לפעול ברקע, כך טוען טום ריינולדס, מנהל בכיר ב-Huntington Ingalls Industries – Technical Solutions. 

לכן, הצי שוקל להתקין בספינות מלחמה טכנולוגיה אוטונומית שכיום בשימוש בספינות בלתי מאוישות כדי לשפר בטיחות ולמנוע התנגשויות בלב ים.

החיל פנה לחברות כדי לברר דרכים בהן סוגים אלה של "טכנולוגיות תומכות החלטות על גשר הפיקוד" יוכלו "לתמוך בניווט בטוח של ספינות וצוללות חיל הים". התקנת הטכנולוגיה בגשר של ספינות מאוישות עשויה "לבנות את אמון המשתמש בפתרונות תומכי החלטה", כך מצטט אותו defenseone.com.