נפתח בית הספר לכוחות המיוחדים של חיל האוויר

Photo-illust.-US-National-Archives
Specialist Fourth Class (SPC) Philip Amiot, with the 82nd Airborne Division's Long Range Surveillance Detachment, uses an AN/PSC-5 Spitfire UHF Manpack Terminal and a laptop computer to send still images by satellite, during Operation ENDURING FREEDOM.

This post is also available in: English (אנגלית)

נפתח בית הספר האחוד לכוחות אוויר מיוחדים (כא"ם) של כנף 7 של חיל האוויר. בית הספר לכא״ם יכשיר ויאמן את כלל לוחמי היחידות המיוחדות של חיל האוויר, ביניהם לוחמי יחידת שלדג, לוחמי היחידה לחילוץ 669 ולוחמי יחידת ההנחתה הקדמית (יה"ק) וכן קציני אוויר ״סופה״ האמונים על הסיוע האווירי לתמרון היבשתי.

בית הספר לכוחות אוויר מיוחדים, שנחנך בביס חיל האוויר בתל נוף ב-30.1, הוקם כחלק משינוי תפיסתי בחיל האוויר להפעלת כוחות מיוחדים, שהחל בהקמת כנף 7 ביולי 2020, במטרה להעלות את האפקטיביות המבצעית של היחידות, כך לפי idf.il.  

מפקד חיל האוויר, אלוף עמיקם נורקין: "בשנים הקרובות החיל ישלים את תהליכי בניין הכוח, התשתיות והאמל״ח והכוחות המיוחדים שלנו יהיו כוח מיוחד ויטלו חלק בכל משימה או מבצע".

מפקד כנף 7, אל״ם ע׳: "לאחר עשרות שנים בהן היחידות פועלות מבצעית ומסמיכות לוחמים, יש לנו הזדמנות ליישר קו הכשרה ללוחמי כוחות האוויר המיוחדים. השותפות בין היחידות להקמת בית הספר ולתפעולו כיום, מעידה על אופיין ועל אופי משרתיהן. מקצועיות, אחריות, מימוש החזון, שותפות הגורל, גמישות ויכולת התאמה – הם התכונות והערכים אותם אתם יוצקים מעצמכם למיסוד היחידה החדשה". 

״אנו מתחילים היום מעגל חדש עם היחידות המבצעיות״, הצהיר מפקד בית הספר לכא״ם, סא״ל ד׳, ״במהלכו הלוחמים והמפקדים הטובים ביותר יכשירו את דור העתיד של הלוחמים ביחידות, מעגל שנשען על שיח ואמון. מלאכה רבה עוד לפנינו ואנו נלמד ונשתפר מיום ליום, בזכות האנשים הרתומים להכשרת לוחמי העתיד של כוחות האוויר המיוחדים".