This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חללים סגורים, כגון מתקנים תעשייתיים, מיכלי אחסון ועוד, מהווים אתגר למשימות בדיקה ותחזוקה, ואף עלולים לסכן צוותי עובדים.

פתרון בלתי מאוייש מוצע כעת על ידי Global Drone Inspection (GDI) בשיתוף עם Voliro – השתיים יפתחו רחפן שיגשר על הפער במשימות בדיקה בחללים סגורים.

השותפות תאפשר ל-GDI להשתמש ברחפן Voliro T לצורך בדיקת מיכלי אחסון וחללים סגורים אחרים בצורה בטוחה ומהירה יותר ולאסוף נתונים.

באמצעות שיתוף הפעולה, המיועד להאיץ את השימוש ברחפנים בסביבות תעשייתיות, GDI תציע לבעלי הנכסים פתרון מלא. תוכנית הבדיקות תתחיל בהולנד ובאזורים סמוכים בשבועות הקרובים, לפי suasnews.com.

מצפים להפיק ישירות תובנות בעלות ערך לגבי המורכבות של פריסת טכנולוגיית רחפנים בסביבות מאתגרות.

את הטכנולוגיה ניתן ליישם גם לביצוע מדידות NDT (בדיקות אל-הרס – הערכת תכונות החומר, הרכיב ועוד ללא גרימת נזק לחלק המקורי). שילוב ציוד של בדיקות אל-הרס ברחפנים יהיה השלב הבא בתחום ניהול הנכסים, והיווה עד כה את החוליה החסרה, כך טוענת GDI.