This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

פלטפורמות רובוטיות אוטונומיות פועלות כיום בסביבה "סטרילית" ללא בני אדם, כגון במרכזי לוגיסטיקה וקווי יצור והרכבה אוטומטיים. השילוב של רובוטים וצוותים אנושיים בחלל עבודה משותף יאפשר העברת המשימות השגרתיות, משעממות ושוחקות לרובוטים וצמצום עומס העבודה המוטל על הצוותים האנושיים, דבר שיגביר את פריון העבודה של הצוותים.

אינטגרציה כזאת אפשרית רק אם הצוותים האנושיים מרגישים בטאוחים ומסוגלים לתקשר באופן טבעי עם הרובוטים הפועלים בסביבתם הקרובה.

בניסיון לגשר על הפער הטכנולוגי הזה, אישרה הרשות לחדשנות בישראל את הקמתו של מאגד (קונסורציום) חדשנות חדש בנושא אינטראקציית אדם-רובוט.

את המאגד מובילה חברת אלביט מערכות תקשוב וסייבר למו"פ טכנולוגיות אינטראקציית אדם-רובוט (HRI). הוא כולל חברות רובוטיקה מובילות וחוקרי אקדמיה בתחומי הבינה המלאכותית, מדעי המחשב ומדעי ההתנהגות, ונועד לפתח תשתית חדשנית בנושא, במענה לצורך בטכנולוגיות תקשורת בשפה טבעית (ורבלית ומחוות) לאינטראקציה קרובה בין מערכות רובוטיות למשתמשים אנושיים, על פי הקודים החברתיים הרלבנטיים, רמת האוטונומיה של הפלטפורמות הרובוטיות ועוד, כך לפי הודעת Elbit.