This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מטאוורס (Metaverse), המהפכה הבאה של האינטרנט, מבשרת שינוי בדרך בה אנחנו מתקשרים עם טכנולוגיה. מציאות מדומה ומציאות רבודה הן בין הטכנולוגיות המרכיבות את המטאוורס. הן אמנם משלבות היבטים של העולמות הדיגיטליים והפיזיים, אבל הגישה לטכנולוגיה אינה דורשת בהכרח שימוש ב-VR ו-AR.

מדובר בסביבה וירטואלית הבנויה מכמה מרחבים תלת מימדיים משותפים שמתגבשים לכדי יקום וירטואלי כולל.

טכנולוגיית מטאוורס היא חלק מהחזון של חברת פייסבוק, לדוגמא, כעולם וירטואלי בו האנשים יכולים להתחבר, לעבוד ולשחק. 

אבל יש לה גם ישומים צבאיים. מערכות אימונים צבאיות שמבוססות על מטאוורס יכולות ליצור מגוון של סביבות לאימון צבאי מקצועי. הפתרון הקוריאני Deimos ליישומים ביטחוניים, מפיתוחה של Optimus System, מבוסס על טכנולוגיית המטאוורס של החברה. המערכות מסייעות לייצר מגוון סביבות לאימון צבאי מקצועי, ביניהן אימון ירי מדויק, אימון התנהגות טקטית, ועוד.

תפיסה חדשה זו של סביבת אימוני ירי מבוססת על טכנולוגיית סנכרון מרחבי, שמתקנת ומתאימה באופן מדויק את המיקום והכיוון הפיזיים של המשתמשים והעצמים לעולם של מציאות מדומה, מנקודת המבט של המתאמן.

הדבר מייצר סביבת אימונים צבאית מבוססת-מטאוורס, בה המתאמנים יכולים להגיב זה לזה כמו במצבי מלחמה אימיתיים, ומאשפרת קרב אינטראקטיבי, ירי מדויק ללא עיוות בקווי המטרה, וכן זיהוי מדויק של פגיעה במטרה, שלא ניתן להשיג באמצעות ציוד הווידאו הקיים כיום באימוני ירי.

הטכנולוגיה פותחה במסגרת מחקר ופיתוח משותף עם קרן R& DB של האקדמיה הצבאית הקוריאנית במטרה לבצע לוקליזציה לסימולטור האימונים הצבאי ולבנות מערכות אימונים מדעיות שיהיו אפקטיביות ומותאמות בצורה מיטבית לתנאים השוררים במלחמה אמיתית.

המערכת סופקה לכוחות הצבא של קוריאה ויושמה באימונים שלהם מאז סיום הפיתוח ב-2019, והחל מהשנה כבר סופקה ללקוחות בעולם, כך לפי defenseadvancement.com.