This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צבא ארה"ב מכניס לשירות רובה חדש שמיועד לרמת חוליית חי"ר הפועלת קרקעית. המוטיבציה לפיתוח הרובה מקורה בצורך המבצעי לסגור את הפער בין רמת הרובאי הרגיל בחוליה לבין הצלף המקצועי המיומן הפועל במסגרת הכיתה. הרובה נקרא SDMR – Squad Designated Marksman Rifle. הקליבר הוא 62.7 מ"מ.

הפיתוח נעשה ע"י Heckler & Koch. הותקנו ברובה כוונת אופטית Tango6 מתוצרת Sig Sauer וכן הוא מצוייד בקת ומשתיק קול מיוחדים. 

הפער הטקטי בטווחי הירי שיש לסגור הוא בין הרובאי, שיכול לטפל היטב במטרות עד טווח 300 מ', לבין הצלפים שיכולים לטפל היטב במטרות בטווחים של החל מ- 600 מ'. 

טווח הביניים בין 300 ל- 600 מ' נותר ללא מענה ראוי, שכן אין היגיון להעסיק את הצלפים לטווחי הביניים האלו. בשלב הנוכחי מצטיידים בכמות מוגבלת ובמיוחד ליחידות המשמר הלאומי, כך לפי army-technology.com.