This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

התעשיה האווירית סיפקה לחיל האוויר הישראלי מערכת חדשנית לאימון קרב אווירי, שמאפשרת השלמת תחקור תרגילי אימון טיסה בזמן שיא.

מערכת הניתוח המבוססת ACMI (אהוד – מכשור תמרון קרב אווירי) שודרגה לקראת תרגיל Blue Flag 2021 שהתקיים בישראל באוקטובר השנה, התרגיל האווירי הגדול והמתקדם ביותר שהתקיים בישראל בהשתתפות חילות האוויר של גרמניה, בריטניה, צרפת, איטליה, יוון, הודו, ארה"ב ועוד.

השנה הוטמעה במערכת תצוגה של מטרות קרקעיות קריטיות ותצוגת סטטוס הקרינה של מערכות, המדמה סוללות הגנה אווירית עוינות מסוגים שונים, כולל מערכות מתקדמות חדשות של התעשיה האווירית.

החברה סיפקה גם שירותים לאימון וניתוח קרב, סיפקה את פודי אהוד לשימוש במטוסי סילון בחילות אוויר זרים ויבחיל האוויר הישראלי ומכשור קרקעי למטרות נעות.

המערכת פותחה על בסיס פלטפורמת אהוד, ויכולתה לספק אינטגרציה אוטומטית של הנתונים ממערכות אימון שונות שימשה חילות אוויר רבים.

המערכת הותאמה לצרכים היחודיים של חיל האוויר הישראלי לקראת Blue Flag 2021 והיא מאפשרת תחקור שיתופי וניתוח על ידי כל הטייסים שהשתתו בתרגילים. היא מספקת לטייסים תצוגת קרב אחודה של כל המטוסים שהשתתפו מבתרגיל, כל האיומים המוטסים וכל ארוע טקטי שהתרחש במהלך התרגיל. כל התרחישים שתוכננו מראש הוזנו למאגר הנתונים של המערכת ואיפשרו תיעוד מלא או יצירה מחדש לצורך מחקר עתידי.

לדברי יעקב גליפת, מנהל מפעל מלמ בתעשייה האווירית, "לראשונה אי פעם, שילבנו יצירה של נתוני מטרות קרקעיות וסימולציה של מערכות הגנה אווירית לדימוי יכולות אויב קיימות. זה היה התרגיל החמישי בו התע"א מספקת אימונים ושירותי ניתוח לחיל האוויר הישראלי. יכולות המערכת באימון רב-לאומי מאפשרות ללקוחות שלנו להשיג מידע טקטי קריטי עבור טייסי הקרב שלהן ומערכות ניהול הקרב בסוגים שונים של כוחות צבא. במשך השנים פיתחנו את מערכת אהוד כפלטפורמה רב-לאומית המספקת הערכת מצב מבצעית אמיתית לטובת יכולות האימון של חיל האוויר הישראלי ובנות ברית זרות שהשתתפו בתרגיל".

ברחבי העולם סופקו עד היום מעל 1000 פודי אימון מסוג אהוד, וכן מאות מערכות תחקור, כך לפי התעשיה האווירית.