This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טכנולוגיה ששימשה לתיעוד אנשי מכירות מסייעת כעת לסוכנויות משטרה. רוב התיעוד המתקבל ממצלמות הגוף של שוטרים אינו נסרק לעולם, כשמחלקות משטרה מנתחות בדרך כלל רק ארועים בהם היה שימוש בכוח או אחרים בעלי משמעות מיוחדת.

כעת יוכלו היחידות לנתח אודיו ממצלמות גוף ולקבל תובנות משופרות על האינטראקציות בין שוטרים לציבור. פלטפורמה חדשה לניתוח אודיו של מצלמות גוף מסייעת לעבור אוטומטית על שעות של סרטים מצולמים ולזהות מקרים של אינטראקציה חיובית ושלילית על ידי השוטרים. הכלי החדש מנתח כל אינטראקציה ומסוגל לסמן מתי השוטר נהג שלא לפי הנורמה.

כשהטכנולוגיה קובעת כי שוטר פעל באופן שלילי כלפי אזרח, מחלקת המשטרה יכולה להתערב ולספק לו אימונים מתוגברים.

המערכת שפותחה על ידי הסטארטאפ האמריקאי Truelo משתמשת בטכנולוגיית עיבוד שפה טבעית. הרעיון הוא לסייע בבניית אמון בין סוכנויות אכיפת החוק לציבור, לספק למחלקות המשטרה נתונים טובים יותר על התנהגות השוטרים ולסמן שוטרים בעייתיים לפני שיתרחש ארוע טרגי. אינטראקציה שלישית כוללת מקרים כמו שימוש בטון דיבור בלתי מכבד או בוטה במיוחד.

החברה עובדת על פיילוט בנושא עם כתריסר מחלקות משטרה בארה"ב, ועוד כמה צפויות להצטרף עד סוף השנה.

הטכנולוגיה מבוססת על פלטפורמת עיבוד שפה טבעית, ששימשה בעבר חברות פיננסיות לניתוח שיחות טלפון של בנקאים. היא סייעה לחברות לזהות מתי הלקוחות אינם מרוצים ולזהות אנשי מכירות חזקים, כך מדווח bizjournals.com.