This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הצלפים של צבא ארה"ב בחנו בהצלחה את רובה הצלפים המדוייק MK-22 – PSR במהלך תרגיל, לצורך אישור הנשק לפריסה בשטח.

הרובה החדש, שניתן להתאמה למשימות הנדרשות מספק מענה לצלפים המוטסים, שמצוידים בדרך כללברובים מדוייקים בעלי קנה ארוך עם קליבר בודד, הסביר גורם ממינהל הניסויים. בגלל התצורה של קליבר בודד, הצלפים שזקוקים ליכולות נוספות נדרשים לפרוס כלי נשק נוספים. הרובה החדש ניתן להתאמה למגוון קליברים על ידי הצלף בשטח ואינו דורש רמה גבוהה של תחזוקה מבחינת ההתאמות.

הרובה יספק גם טווחי פגיעה מוארכים עבור מטרות אדם וציוד, כך מדוח army.mil.

לפני הניסויים, צלפים מכל קהילת הצלפים המוטסים והמבצעם המיוחדים בצבא ארה"ב השתתפו באימון על הציוד החדש, שכלל היכרות עם המערכת, תחזוקה, פגעהבטה, קונפיגורציה של המערכת והליכי איפוס של הנשק.