אופטימיזציה למשימות תקיפה שרידות וחשאיות המבוססות על טכנולוגיית AI 

This post is also available in: English (אנגלית)

הגדרת הבעיה

שדה הקרב המתפתח מתאפיין בריבוי סנסורים ואיומים על משימות הכוח התוקף בהיבטי כמות, טווח וקישוריות. מערכים אלה כוללים יכולות גילוי אקטיבי (דוגמת מכ"מים), פאסיבי (SIGINT, IR), ושלל אפקטורים כגון מערכי טק"א בכל הטווחים והגבהים ומערכי לוחמה אלקטרונית בדגש על חסימה והטעיית מערכות GNSS עליהם מסתמכות פלטפורמות לחימה, מערכות שו"ב וחימושים.

האתגרים המצויים בפני הכוח התוקף מול איומים אלה מורידים דרסטית את הסתברות הצלחת ביצוע המשימה (במקרה הטוב) ואף פוגעים בהסתברות שרידות הפלטפורמות (מטוסים, ספינות, רק"מ, חימוש) התוקפות.

בעולם בו כל פלטפורמה חשופה למגוון איומים בהיבטי גילוי, סיכול והשפעה על יכולת הניווט ודיוקי החימוש, נדרשת יכולת תכנון למשימות שתכלול ניתוח של ביצועי הזירה מולה התוקף נדרש להתמודד, וכן ביצועי המערכות והפלטפורמות התוקפות. תוצרי התכנון נדרשים להמליץ על אופן השימוש בפלטפורמות התוקפות באופן שיעלה את הסתברות ההצלחה במשימה ואת שרידות הפלטפורמה לרמה המרבית האפשרית.

יכולת זאת נדרשת עבור כל אחד מהתווכים המשתתפים בלחימה (יבשה, ים, אוויר), אך היתרון השולי האמיתי יגיע למיצוי עבור מצבים בהם ניתן לתכנן ולהוציא לפועל משימות חוצות תווך, כגון שימוש בחימוש משוגר מהים לצורך תקיפת מטרה יבשתית עבור כוחות היבשה, או שימוש במערכות ל"א אוויריות לצורך הגנה על משימה יבשתית או ימית.

על מנת לממש יכולת תכנון בזירה מורכבת, נדרשת יכולת לקחת בחשבון את כל מרכיבי הבעיה: הטופוגרפיה, התכסית, הסנסורים והאיומים השונים של האויב, למול ביצועי הפלטפורמות, המערכות והחימושים המוציאים לפועל את התכנון. התכנון האולטימטיבי יידע להגדיר חתימה מינימאלית עבור המשימה בדמות נתיב טיסה/שייט/ניווט אופטימאלי, אופן השימוש בספקטרום האלקטרו-מגנטי של האמצעים, נקודות ההטלה של החימושים, ובמידת הצורך גם תצורת ההפעלה של הסנסורים התומכים בתהליך, באופן שהמשימה תבוצע באחוזי הצלחה גבוהים מחד ובמינימום אמצעים מאידך.

הצורך להסתגל לדינאמיות של שדה הקרב

היות והאויב אינו פאסיבי בהתנהגותו בזמן ביצוע המשימה, קיים צורך לחוש, לאבחן וליצור מודעות מודיעינית מצבית משתנה ולהגיב אליה ע"י מתן הנחיות לשינוי דפוסי המשימה בזמן אמת.

יכולת זאת נשענת על כלים מבוססי AI המבצעים היתוך של מספר רב של מקורות מידע לכלל תמונה מודיעינית עם תובנות לביצוע.

בראייה המשימתית השלמה, יכולות ה-AI  מאפשרות להפיק תובנות לא רק עבור תמיכה בשינוי משימה בזמן אמת אלא גם ככלי מתכלל להפקת תובנות ויצירת המלצות לשינויים ברמת המערכה כולה. לדוגמא, הצבעה על שינויי מגמות בשדה הקרב, שינוי בהתנהגות האויב לאורך זמן, הצבעה על שיטות תקיפה ותו"ל מוצלחות או עדיפות על אחרות. מכאן ניתן להציע שינויים בתו"ל, במסלול/נתיב/ניווט, בחלוקת משאבים, בהתאמת משאב למטרה, באופן השימוש בספקטרום, בצורת הניווט למטרה, וכו' שיאפשר ניצול משאבים באופן אדפטיבי ומיטבי.

מערכת BRO שרידות ול"א תומכת בכל מעגל המשימה: תכנון, שליטה ותחקור תוך שימוש בממשק משתמש אינטואיטיבי המאפשר הגדרת מדיניות ועקרונות לפיהן תפעל המערכת בעת מציאת הפתרון האופטימאלי למשימה.

שלב התכנון

המערכת לוקחת בחשבון את תנאי הזירה המבצעית, החל ממידול כל איום בפני עצמו, דרך מידול הקישוריות וההיררכיה בין הרכיבים השונים ועד ניתוח זירתי מלא.

המערכת ממדלת את הישויות ה"כחולות" ברזולוציה הנדרשת לצורך המשימה, בכלל זה את ביצועי הפלטפורמות, החימושים וההתניות הטכניות והמבצעיות לקיום המשימה, כולל דיוקי ניווט ודיוקי פגיעה.

המערכת לוקחת בחשבון את תנאי הסביבה בה מתקיימת המשימה ואת האופן שבו הסביבה משפיעה על ביצועי הפלטפורמות והחימושים השונים, כגון DTM, DSM, מזג אוויר, תנאי ראות ועוד.

המערכת ממליצה על חלוקת משאבי ספקטרום ומדיניות השימוש בו לאור הבנת כל צרכני הספקטרום בתרחיש: אויב, כוחותינו ובלתי מעורבים, ומספקת פתרונות למקרים של הפרעות מגמתיות או לא מכוונות.

המערכת מאפשרת למשתמש לקבוע קריטריוני הצלחה למשימה, להגדיר משאבים מוקצים ואת מדיניות השימוש בהם.

תוצאת שלב התכנון היא:

  • הגדרת חלוקת משאבים ספציפית עבור כל מטרה
  • אופן ההגעה לכל מטרה
  • מתן ציון או קריטריון הצלחה צפוי לכל מטרה

שלב השליטה

בשלב הביצוע, המערכת מקבלת אינדיקציות מכל הסנסורים המקושרים אליה, מעבדת אותן, ובונה תמונת מודעות מצבית המתייחסת להתנהגות הזירה ביחס לצפוי ומשוב לגבי הצלחת ביצוע המשימות מול המטרות השונות.

המערכת תפיק תובנות בזמן אמת שיכולות להשפיע על ביצוע המשימות בדמות שינויים בהקצאות סד"כ, שינויי עדיפויות, שינויים באופן הניווט וההגעה למטרות, שינויים בשימוש בספקטרום הא"מ, ניצול הצלחה כתוצאה משינויי מדיניות של האויב או מצבו.

שלב התחקור

היכולת לבנות תמונה לאורך זמן של מגמות ושינויים בהתנהגות האויב על כל רכיביו, כולל אופן הפעלת מערכות הל"א שלו, וכן של יכולות הפלטפורמות והחימושים השונים של כוחותינו, באמצעות ניתוח תוצרי ה- BDA והפקת תובנות אופרטיביות לשינוי דרכי הפעולה העתידיות. 

הפתרון של אומניסיס

חברת אומניסיס מתמחה בפיתוח ואספקת מערכות לאופטימיזציית המשימה וניהול הקרב. החברה מספקת למשרד הבטחון, לצה"ל, ולתעשיות הביטחוניות מערכות המייעלות את התפוקה המבצעית של לקחותיה ע"י מיצוי הכח לביצוע משימותיו באופן אופטימאלי, במטרה להגיע לאפקטיביות מבצעית מיירבית בשדה הקרב.

לחברה ניסיון רב בהעמדת מערכות תכנון ואופטימיזציה למשימות תקיפה לצורך מיצוי הפעלת הכוח אל מול דרישות התקיפה בשדה הקרב הרב ממדי.

הכירו מקרוב את מערכת BRO ומגוון רחב של פתרונות פורצי דרך באתר Omnisys