This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רחפנים יכולים לסייע בכיול, קליברציה, של עזרי ניווט בשדות תעופה. לאחרונה הודגם ישום כזה על ידי רחפן של Cursir בשדה תעופה ברוסיה.

הנתונים שנאספו על ידי רחפן הכיול NAVAID שימשו לטרום-קונפיגורציה של ציוד הרדיו של שדה התעופה.

בשנה שעברה הוקמה קבוצת עבודה, בהנחיית סוכנות התעבורה האווירית הפדראלית של רוסיה, במטרה להתמקד בישומי רחפן לצורך כיול, בדיקה וקונפיגורציה של עזרי ניווט בשדות התעופה של רוסיה. טיסות הרחפן התקיימו במסגרת זו.

השימוש ברחפן NAVAID לצורך כיול מאיץ את התהליך ומצמצם את העלויות של טיסות בדיקה נוספות.

הרחפן נועד למדידות במהלך טיסה של ציוד רדיו טכני וכולל פלטפורמת כלי טיס בלתי מאויש, מקלט ותוכנה. הוא ביצע טיסות אבון בשדה התעופה, אסף נתונים עבור התאמות מקדמיות של ציוד קרקעי. השימוש ברחפן קומפקטי וקל משקל אפשר לצמצם את מספר הטיסות המתבצעות על ידי מטוס מיוחד, לזרז את תהליך הכיות ולחתוך בהוצאות התחזוקה, כך מדווח nsideunmannedsystems.com.