This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ההגנה על תשתיות קריטיות מפני התקפות סייבר הופכת להכרחית בעולם בו התקפות סייבר מכוונות יותר ויותר לעבר רשתות חשמל, מים ואנרגיה.
טכנולוגיה חדשה מסוגלת לבלום את ההשלכות של התקפות סייבר על רשתות חשמל. חוקרים מהמעבדה הלאומית של Idaho וחברת Visgence הדגימו את יכולותיו של מכשיר תקשורת הסייבר שלהם C3D כנגד סדרה של נסיונות מרחוק לבצע התקפות סייבר. המכשיר התריע למפעילים על פקודות חריגות וחסם אותן אוטומטית, וכך מנע מההתקפות להשיג גישה ולהזיק לרכיבי רשת החשמל החיונית.
המכשיר משתמש ביכולות תקשורת מתקדמות כדי לבחון ולסנן בצורה אוטונומית פקודות שנשלחות לממסרי פחת. הממסרים הם מרכז הכובד של רשת החשמל ונועדו להורות מיידית על כיבוי זרם החשמל ברגע שמתגלה הפרעה.
"לנוכח העליה בתחכום של התקפות הסייבר על תשתיות קריטיות בארה"ב, יש צורך באמצעי שיספק את קוה ההגנה האחרון", ציין מנהל התוכנית במעבדה, ג'ייק ג'נטל. "מכשיר ה-C3D נמצא בעומקה של רשת המתקן והוא מנטר וחוסם התקפות סייבר לפני שיצליחו לשבש את הפעילות".
כאשר כל המערכת נמצאת אונליין, החוקרים שיגרו פקודה פתאומית לצריכת חשמל מוגברת וניטרו את ההשלכות ממרכז שליטה סמוך. מכשיר ה-C3D בלם מיידית את הפקודה ומנע מההתקפה להזיק לרשת הרחבה, כך מדווח homelandsecuritynewswire.com.