This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רובוטים לכיבוי שריפות מסוגלים להעביר צינורות כיבוי כבדים לאזורים מרוחקים ולהיכנס לתוך מבנים שאינם נגישים לכלי רכב גדולים או למתקנים שעלולים להתמוטט על הכבאים. במקרה של שריפות יער, ניתן להצניח את הכבאים הרובוטיים מהאוויר כדי להתחיל לצמצם את טווח השריפה.
רכב רובוטי חדש מסוגל לשגר אלפי גלונים של מים בדקה כדי להילחם בלהבות. החברה האסטונית Milrem Robotics ו-InnoVfoam המתמחה בטכנולוגיית קצף לכיבוי אש, חשפו לאחרונה את הרכב הקרקעי הבלתי מאויש שלהן Multiscope Rescue Hydra.
ניתן להפעיל את רובוט כיבוי האש מרחוק על ידי הכבאים כשהם נמצאים במקום מבטחים, ויחד עם זאת מקבלים תצפית מלאה על האזור באמצעות מצלמות שונות, כולל תרמיות ואינפרה-אדום, וחיישנים על גבי הרובוט, שמסוגלים גם לאתר גז או דליפות חומרים כימיים.
ניתן להפעיל עצמאית מהכרב"ם את מערכות האש, הודות למצלמות נפרדות על הרכב, והמערכות מאפשרות לרכב לשנות פוזיציה תוך שמירה על תצפית מושלמת על האש.
אפשר להשלים את המערכת במערכות נוספות למניעה וכיבוי אש ובפונקציות אוטונומיות.
יכולת המטע"ד של הפלטפורמה מגיעה ל-1200 ק"ג וכוח המשיכה של 15000N מאפשרים לו להצטייד במגוון מטע"דים ספציפיים לכיבוי אש, ביניהם מיכלי קצף או מים, וגם רחפנים קשורים לכבל, המספקים מודעות מצב משופרת, כך לפי הודעת החברה.