This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מבצעי נחיתה בלב ים מחייבים באופן מסורתי שהכוחות יתמקמו בסירה מהירה לצד הספינה ויחברו סולם או חבל ממסוק לספינה. מבצעים כאלה דורשים לא פעם ציוד ואימונים מיוחדים כדי לאפשר ביצוע אפקטיבי.
בסרטון וידאו שהתפרסם לאחרונה, חיילי הנחתים הבריטים נראים כשהם מצוידים בחליפות סילון, מסתערים על ספינה בים ומרחפים מעל למים ממש כמו איירון מן.
בסרטון נראה כי חליפות הסילון מפיתוחה של Gravity Industries הבריטית שימשו לשיגור הלוחמים מסירות מתנפחות וההנחתה שלהם על ספינת סיור. התרגיל נמשך שלושה ימים, השתתפו בו 42 חיילי קומנדו של הנחתים, והוא נועד לחיפוש חלופות לטקטיקות המסורתיות של נחיתה בלב ים.
החיילים המצוידים בחליפות הסילון יכולים להמריא מסירה מהירה, לנחות על ספינה, ואז להוריד סולם כך שחבריהם יוכלו לטפס על הספינה, כפי שעושים הנחתים הבריטיים בסרטון הווידאו.
חליפת הסילון היא עדיין בשלב ניסויי אבל החזון הוא "לספק גישה מהירה ביותר לכל חלק של ספינת היעד, לחשרר במהירות את הידיים כדי שיוכלו לאחוז בנשק ואף לנוע על גבי ספינת היעד או לסגת", לפי הודעת החברה.
בסרטון נראה אחד מחיילי הנחתים כשהוא משתחרר במהירות מאמצעי הסילון המולבשים על זרועותיו ומושך החוצה סולם, ואז שולף מה שנראה כמו כלי נשק.
הפעולות המופיעות בסרטון היו חלק מניסוי, צבא בריטניה עדיין לא החליט האם לרכוש את הטכנולוגיה או לא, כך לפי businessinsider.com.