This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

לאחר שמגיפת הקורונה יצרה חששות מהתפשטות המחלה כתוצאה ממגע בעצמים פיזיים, החליט צבא ארה"ב להפחית את האיום במתקני הפנטגון, בסיסי הצבא ועוד, על ידי צמצום השימוש בכרטיסי גישה (CAC) וכרטיסי זיהוי של מחלקת ההגנה. 

תוכנית PEACE לסביבת בקרה וכניסה אוטומטית מיועדת להשתמש במטה-דאטה ביומטרי ופרטי סיסמאות שכבר נאספו ואוחסנו על כרטיסי הגישה ובמאגרי נתונים רלבנטים, לצורך אבטחת גישה למתקנים צבאיים וגם לבקרה פנימית על פיזור מועסקים ועל פעילותם. התוכנית תספק אימות בזמן אמת של המועסקים בנקודות הכניסה וכן בתוך המתקנים השונים, כך מדווח gcn.com.

ניתן יהיה להשתמש בטכנולוגיה כדי לאבטח גישה לאזורים רגישים או מסווגים, גישה והפעלה של מערכות נשק קריטיות וכן הגנה באזורים אורבניים, לפי הודעת צבא ארה"ב.

בעוד שבראיית הצבא, יכולת זו תשמש בשלב הראשון בארגוני הממשל, הרי שניתן יהיה למסחר את הטכנולוגיה גם לאבטחת גישה למקומות כגון דיסני וורלד, בהם נמכרים כרטיסי כניסה שנתיים, וכן לארועי ספורט בהם קיימת סכנה לזיוף.