This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מיפוי גאוגרפי מאפשר להפוך נתונים גולמיים למפה גאוגרפית. ההמחשה הוויזואלית של נתוני המיקום מאפשרת הבנה מיידית של המידע, שבדרך אחרת יכולה לקחת שעות של חיפוש ופרשנות. אבל בעוד שדגמי הרחפן הנפוצים ביותר ליצירת מפות ומודלים הם בעלי רוטורים מרובים, הרי שלרחפנים בעלי כנף קבועה יש מספר יתרונות יחודיים על פניהם, בין השאר טווח ויציבות טובים יותר.
רחפן מיפוי חדש עם כנף קבועה נועד להגביר את האיכות, היעילות והבטיחות של איסוף הנתונים. הרחפן eBee Geo שהושק לאחרונה עלי די SenseFly מציע אופציה זולה ואפקטיבית למומחי GIS וסוקרים גאוגרפיים שאינם מכירים פלטפורמות רחפן בעלות כנף קבועה למיפוי ואיסוף נתונים.
הרחפן, שמשך הטיסה שלו מגיע עד 45 דקות, מהווה פתרון לחברות סקירה קטנות וספקי שירותי רחפן מבוססי-פרויקט, שמעוניינים לשדרג את יכולות המיפוי שלהם תוך שמירה על תקציב.
הרחפן מיועד למפעילים ממגוון ורטיקלים, ביניהם בנייה, תכנון עירוני וניהול קרקעות, שיכולים ליהנות מיכולות ההדמייה RGB של מצלמת SODA כמטע"ד קבוע, עם יעילות גבוהה ודיוק אבסולוטי עד 2.5 ס"מ, הודות לפונקציית ה-Real-Time Kinematic (RTK).
פיתוח הרחפן התבסס על רחפן הדגל של החברה בעל הכנף הקבועה eBee X.