This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

השימוש בלייזר מהווה פריצת דרך בהיסטוריה של הטכנולוגיות הביטחוניות. אמצעי לייזר מסוגלים לפגוע במטרות במהירות האור ולפעול ברמה גבוהה של דיוק, והנזק הסביבתי לבלתי מעורבים נמוך.

מערכת נשק באנרגיה גבוהה תיבנה, תעבור ניסויים ותיפרס בקרוב עבור חיל הים הגרמני. מאגד הכולל את החברות Rheinmetall ו-MBDA Deutschland זכה בחוזה לייצור, אינטגרציה ותמיכה בניסויים במדגים נשק הלייזר בסביבה הימית.

במסגרת המאגד, המכונה ARGE, חברת Rheinmetall תהיה אחראית על מערכת נשק הלייזר, מערכת הנחיית הקרן, קירור, ואינטגרציה של הנשק במדגים הלייזר הכולל. MBDA תתמקד באינטגרציה של קונסולת המפעיל, טכנולוגיית מעקב ומערכת שליטה ובקרה.

החוזה מהווה המשך לשיתוף הפעולה בין החברות בתחום הלייזר באנרגיה גבוהה, עליה הוכרז לראשונה באוגוסט 2019. Rheinmetall וצבא גרמניה בוחנות טכנולוגיות לייזר באנרגיה גבוהה בזירה הימית מאז 2015, כך מסר דובר החברה ל-defensenews.com.

הפעילות הפכה ל"אחד הפרויקטים השאפתניים ביותר בפיתוח נשק לייזר באירופה", טוען אלכסנדר גראף, ראש תוכנית נשק הלייזר ב-Rheinmetall. 

לאחר התקנתו, המדגים ישמש לבחינת ההיבטים האחרים של מערכת נשק הלייזר, כגון מערך החיישנים ומערכת ניהול הקרב, ולהערכה של חוקי הקרב.

העבודות יתבצעו עד סוף 2021, והניסויים נקבעו ל-2022 על הפריגטה Sachsen של חיל הים הגרמני.