This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

היתרונות והיכולות של כלים בלתי מאוישים תלויים, במידה רבה, בטיב המטע"ד שהם נושאים. בפלטפורמת רחפן מתקדמת לביטחון ציבורי שולבו לאחרונה מכ"ם טיסה מתקדם, מצלמה אלקטרו-אופטית/ אינפרה-אדום, ורישות רדיו נייד אד הוק, עבור לקוח פדראלי בארה"ב ששמו לא נחשף. הרחפן יכול לתמוך בהגנת כוחות ומשימות התראה.

הרחפן Quad 8 מפיתוחה של Zenith AeroTech הוא כלי טיס בלתי מאויש קטן למשך טיסה ארוך, קשור לכבל. כשהוא מרחף בגובה, הפרופיל הנמוך של הרחפן וחתימת הרעש הנמוכה שלו מונעים את גילויו ומאפשרים הגנה על מבצעים.

כלי הטיס המיועד לשימוש דואלי (צבאי ואזרחי) ניתן לפריסה עבור משימות כגון כיבוי אש, סיוע רפואי בחירום, ביטחון הציבור, הגנה, בדיקות, אבטחה, כמו גם תקשורת, מדיה ועוד, לפי אתר החברה.

כלי הטיס הקשור, שמסוגל לטוס בגובה 400 רגל מעל פני הקרקע במשך שעות ואף ימים בכל פעם, מקבל את האנרגיה שלו מיחידת חשמל קרקעית ניידת.

רחפן הקוואדקופטר מציד בשני מנועים ורחפנים בכל אחת מארבע הזרועות שלו. מערכות ההנעה הכפולות מבטיחות שהרחפן יוכל לנחות בבטיחות גם אם יאבד שני מנועים.

הרחפן משקף גמישות גדולה מבחינת המטע"ד שלו, לאור העובדה שהוא מסוגל לשאת שילוב של מצלמות, חיישנים אחרים ופאנלי תאורה. יכולת המטע"ד שלו מגיעה לכ-5.5 ק"ג. 

המשתמש משגר ומפעיל את הרחפן בבקרה ידנית או אוטומטית, ומשתמש במכשיר אלחוטי לשליטה מרחוק כדי לייצר שידור תדר רדיו מתמשך של פקודות הטיסה והטלמטריה, וכן נתוני חיישן, לצופה או לצופים נבחרים.