This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כלי הטיס הבלתי מאויש Avenger מתוצרת GA-ASI עבר טיסת ניסוי כשהוא מצויד בטכנולוגיה חדשה להאצת יכולות החישה האוטונומיות שלו.

הכטב"ם צוייד ב-Legion Pod, מערכת חיישנים רב-תפקודית שתומכת במבצעי איתור מטרה שיתופיים בסביבות ללא מכ"ם.

לצורך הניסוי, הותקנה ב-Legion Pod מערכת חיפוש ומעקב אינפרה-אדום שמסוגלת לאתר ולעקוב אחר מטרות אוויר-אוויר בסביבות ללא מכ"ם.

פיתוח ה-Predator C Avenger נועד לספק למפעיל יכולת מורחבת של סיור חמוש לתגובה מהירה.

ה-Avenger הוא כטב"ם מתקדם מהדור הבא. הטיסה הראשונה של ה-Predator C התבצעה באפריל 2009. גרסת הייצור הנוכחית היא בעלת מוטת כנפים באורך 23 מ' עם יכולת דלק מוגברת שמאפשרת את הגדלת משך הטיסה עד ליותר מ-20 שעות.

לפי GA-ASI, הדגמת הטיסה חשפה את יכולות התגובה המהירה של כלי הטיס כפלטפורמה ליכולות קריטיות.

האינטגרציה המוצלחת של ה-Legion Pod בכטב"ם משקפת את הגמישות של מערכת החיישנים, שיכולה להתאים למטוסי קרב ועד לכטב"מים, לטענת לוקהיד. הפוד השלים אינטגרציה וטיסות ניסוי על מטוסי F-16 ו-F-15C שהדגימו בהצלחה את יכולות האיתור והמעקב שלו בסביבות איום שונות.

בהמשך השנה מתוכננות טיסות המשך.