This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כלבי גישוש מאומנים יכולים לחוש חומרים כימיים כדי לזהות חומרי נפץ, סמים וכו' בצורה הרבה יותר טובה מהמכשירים המתקדמים ביותר. אבל אימון הכלבים באמצעות חומרים מסוכנים מהווה אתגר מסוכן.

חוקרים במכון האמריקאי הלאומי לתקנים וטכנולוגיה NIST מנסים לפתור בעיה זו באמצעות פיתוח חומר דמוי ג'לי בשם פולידימתילסילוקסן – PDMS. החומר סופג ריחות ומשחרר אותם באיטיות לאורך זמן. סגירה של החומר בתוך מיכל עם חומר נפץ או חומר נרקוטי למשך מספר שבועות עד שיספוג את הריחות עשויה לשמש לאימון בטוח של כלבים לאתר את החומר האמיתי. 

אבל המתנה של מספר שבועות היא ממושכת מידי, לכן החוקרים פיתחו דרך מהירה יותר להספיג ריחות ב-PDMS.

חימום החומרים שמצויים בתוך חומר הנפץ גורם להם לשחרר ריחות מהר יותר, ואלה נלכדים ב-PDMS, ששמור בטמפרטורה קרה יותר שמאפשרת לו לספוג ריחות בצורה מהירה יותר. שיטה זו המבוססת על שתי טמפרטורות מצמצמת את משך הזמן שלוקח ל-PDMS "להיטען" ממס' שבועות לימים בודדים בלבד.

"החיסכון הזה בזמן הוא קריטי", טוען חוקר הכימיה ב-NIST ביל מקריהאן. "אם טרוריסטים משתמשים בסוג חדש של חומר נפץ, לא נרצה להמתין חודש עבור אמצעי האימון לכלבים".

החומר DNT הוא מזהם ברמה נמוכה שנמצא בחומר הנפץ TNT, ומהווה את מקור הריח העיקרי אליו מגיבים כלבים כשהם מאתרים TNT.

המחקר הנוכחי אמנם התמקד ב-DNT לצורך הוכחת ההיתכנות, אבל לדברי מקריהאן, השיטה של שתי הטמפרטורות תהיה ישימה גם עבור חומרי נפץ אחרים וסמים כמו פנטניל, כך מדווח homelandsecuritynewswire.com.