This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ניסויים סטטיים נרחבים (FSS) הושלמו לאחרונה בכנף כלי הטיס הבלתי מאויש MQ-9B. הכטב"ם כולל את ה-SkyGuardin וה-SeaGuardian מתוצרת General Atomics.

הניסויים כללו שימוש במגוון מטענים, עד 150% ממטען הטיסה המירבי המצופה. הכנף הועמסה באמצעות מבנים שפותחו במיוחד כדי לאפשר פיזור של המשקל לאורך מוטת הכנפיים ללא כשלים.

לפי החברה, הכנף הציגה ביצועים כמצופה, בהתאם לתחזיות האנליטיות. הכנף פותחה במסגרת מאמץ פיתוח רחב יותר שמייצג אבן דרך מרכזית בהסמכת כלי הטיס לטיסה במרחבים אוויריים לא מופרדים. ההצלחה בניסויי הכנף גם קובעת את תכנון הכנף עבור כל קו הייצור של הכטב"ם, כך לפי uasvision.com.

הדגם ממנף את יכולות ה-Predator B ות תכנת הבקרה הקרקעית המוסמכת CGCS כמערכות נקודת מוצא, ומזהה ומשלב את השינויים הנדרשים כדי להגיע למערכת Type Certifiable.

לפי את רהחבר, ה-MQ-9B כולל שדרוגי תוכנה וחומרה כגון שיפור בסיבולת הנזק ועייפות החומר וכן תוכנת בקרת טיסה משופרת, לצד תגבורים שיאפשרו פעולה בתנאי מזג אוויר קשים, כולל תנאי קרח. בנוסף, כלי הטיס יתוכנן לעמוד במכות ברק או התנגשויות ציפורים.