This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טכנולוגיה חדשה תאפשר ירי מדויק לטווח ארוך, במענה לאחד הנושאים העיקריים על סדר היום של הצבא האמריקאי, ותאריך בצורה משמעותית את הטווח של הארטילריה שהוא מפעיל כיום.

ב-Northrop Grumman השלימו בהצלחה מספר רב של סבבי ניסויים בקונפיגורציה טקטית של מנוע סילון הפועל על הזרקת דלק של דלק מוצק (SFRJ). הניסויים מתבצעים במסגרת השלב הראשון של תוכנית ERAP של צבא ארה"ב לירי ארוך טווח XM1155. הניסויים תיקפו את השרידות של הירי ותחזיות הביצועים והדגימו את הפוטנציאל הגלום בהארכת טווח הקליע ליותר מ-100 ק"מ, הגדלה משמעותית בהשוואה לקליעי ארטילריה המיושמים כיום בשטח, כך מדווח mbtmag.com.

תוכנית XM155 ERAP תספק קליעי ארטילריה מונחים 155 מ"מ בעלי טווח מוארך, שמסוגלים לפגוע במטרות ניידות ונייחות בכל תנאי שטח ומזג אוויר. מערכת החימוש מתוכננת לספק שליטה רב-מימדית במרחב הקרב מול מטרות מדרג גבוה.

לפי החברה, ההשלמה המוצלחת של הניסויים במנוע הסילון הפועל על הזרקת דלק של דלק מוצק "מדגימה הבשלה של הטכנולוגיה, שתעמוד בסביבה המאתגרת ותאריך משמעותית את הטווח של ארטילריית השדה הקיימת של צבא ארה"ב ברמה גבוהה של אמינות".