This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רחפנים בשירות הביטחון הציבורי מהווים מגזר יותר ויותר חשוב בתעשיית כלי הטיס הבלתי מאוישים. במקביל גובר הצורך באימונים טובים וזמינים יותר עבור צוותי הביטחון הציבורי. תקינה בתחום האימונים תהווה גורם קריטי בשיפור התפיסה הציבורית של השימוש ברחפנים על ידי שירותי החירום, כיוון שתסייע לצוותים לפעול במסגרת משותפת של בטיחות ותקשורת ציבורית.

מהלך חדש יקדם את התקינה באימונים העולמיים של צוותי הביטחון הציבורי, מדובר ביוזמה אסטרטגית שתביא לתקינה באימונים ובשימוש בכלי טיס בלתי מאוישים והטכנולגיה הנלווית לכך במגזרי הביטחון הציבורי ושירותי החירום ברחבי העולם.

לפי dronelife.com, הסכם בהקשר זה נחתם בין ASTM Intl המתמחה בפיתוח תקנים בשקיפות לבין DRONERESPONDERS – אגודת ביטחון הציבור בארה"ב, המהווה תוכנית רשמית במסגרת AIRT – צוות התגובה המוטסת הבינ"ל).

לפי התוכנית החדשה, שמכונה Public Safety UAS STI, "תספק לגופים העוסקים באימוני רחפנים לצורך ביטחון הציבור הערכה צד שלישי של תוכנית האימונים לצורך התאמה לתקני ASTM". "תוכניות שיעמדו בתקן יקבלו הסמכה ולוגו דיגיטלי שמאשרים את היותם ספקים מאושרים של אימונים בתחום זה". 

לפי הודעת הארגונים, הצורך של צוותי מגיבים ראשונים בחירום בתקינה של הציוד והאימונים בתחום הרחפנים כבר נחקר והוערך על ידי DRONERESPONDERS בשנה החולפת. במקביל, ASTM פעל בשיתוף עם הגורמים המעורבים לפיתוח המערכת האיתנה ביותר המוצעת כיום של סטנדרטים מבצעיים בתחום הרחפנים.