This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טכנולוגיות חדשות כדוגמת כלי טיס בלתי מאוישים קלים וזולים דורשות מחקר מעמיק יותר בתחום עיבוד המידע של נתונים שמגיעים ממספר רב של חיישנים אוטונומיים. בהקשר הצבאי, חיישנים צריכים לפעול בסביבה מורכבת ועוינת, כך שרשתות החיישנים נדרשות להיות עמידות לתקיפה ולתקלות שמתרחשות בחיישנים או קשרי תקשורת.

ארה"ב ובריטניה הודיעו לאחרונה על פרויקט במימון משותף, שמיועד לעבד אוטומטית נתונים מחיישנים ולמטב את המידע לצרכים צבאיים.

את הפרויקט מובילים מעבדת המחקר הצבאית של פיקוד פיתוח יכולות הקרב בצבא ארה"ב, CCDC-אטלנטיק, ומעבדת המדע והטכנולוגיה הביטחונית של בריטניה. שיתוף הפעולה משקף תפיסה חדשה של שתי המדינות, המקדמת פרויקטי מחקר בסיסי במימון משותף. 

לפי סוכנויות ידיעות בינלאומיות, המחקר יתמקד באותות חיישנים בסביבות מורכבות ויכלול מגוון היבטים של עיבוד נתונים ומידע מרשתות של חיישנים הטרוגניים, בפרט חיישנים אוטונומיים, שפועלים ללא נקודת חיבור מחשב ריכוזית.

במחקר ייבחנו שלוש בעיות: איך לנהל את הקצאת המשימות והמשאבים עבור חיישנים אוטונומיים, איך לשמור על אפקטיביות מחשובית של רשת החיישנים, וכיצד לאפיין ולכמת אי-ודאות בהערכות מבוססות חיישן.

הפרויקט מתמודד עם האתגרים הנובעים מתכנון רשתות עמידות בעזרת פיתוח אלגוריתמי עיבוד מידע בסיסיים חדשים.

פרופ' סיימון גודסיל מאוניברסיטת קיימברידג', העומד בראש המחקר, זכה במענק של $1.2 מיליון לשלוש שנים.