This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

פיתוח חדש יספק לחיילים הגנה טובה יותר מבעבר ויאפשר התמקדות במשימה והישרדות גבוהה.

לחיילי ההנדסה אחד התפקידים המסוכנים בצבא. לא זו בלבד שהם צריכים להגן על עצמם בשדה הקרב, עליהם גם להתגונן מפני סביבה בלתי צפויה שנוצרת כתוצאה מחומרי הנפץ.

הארגון הממשלתי האמריקאי Program Executive Office (PEO) Soldier מנסה לפתור את שתי הבעיות באמצעות ה-NGABS – חליפת פצצות מתקדמת מהדור החדש, הפיתוח העדכני ביותר בציוד ההגנה השל החייל.

החליפה מגבירה את המוכנות של החייל להגיב לאיומים מתפתחים על ידי כך שהיא מעניקה לו הגנה בליסטית של 360 מעלות ומצמצמת את המשקל הודות לתכנון המודולרי והסקיילבילי שלה. הניידות המוגברת וההגנה המשופרת יכולות לענות על מצבים שונים איתם מתמודדים חיילים ברחבי העולם ולתמוך בשיפור ההישרדות של הכוחות.

מערך החיישנים המודולרי MMS של הטכנולוגיה משלב נתוני אינפרה אדום וחיישנים נראים, אור נמוך, וגל ארוך, עם היכולת להתיך אותם לתצוגת הראש של החליפה. יכולת זו מספקת חדשנות לזירת ה-C5ISR ומגבירה את מודעות המצב, ובדרך זאת גם את יכולות המשימה.

חליפת ה-NGABS מציעה לראשונה הגנה בליסטית נגד איומי נשק קל.

ציוד מסורתי אינו מספק מודעות מצב במבצעים שמתרחשים בתנאי אור נמוך. בעזרת החליפה, ה-MSS מוזן בתצוגת הראש החדשה שבתוך הוויזור של חליפת ההגנה, כך לפי  dvidshub.net.