This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כתוצאה ממגיפת הקורונה העולמית, אנשים נדרשים לחבוש מסיכות כדי לצמצם את הסיכון להידבקות. פיתרון חדש ימנע באופן אוטומטי כניסת אנשים ללא מסיכות לבניינים. היכולת החדשה של איתור מסיכות מתקדם התוספה למכשיר אוטונומי קיים לאבטחה וניהול מתקנים.

הפיתרון של Robotic Assistance Dedvices (RAD) מסייע לבעלי ומנהלי מבנים ואתרים בעזרת כלי אוטונומי שמזהה את השימוש במסיכה, מייצר התראות בצורה אוטומטית ומפיק באופן קבוע נתונים לגבי היענות לחובת המסיכה.

המערכת מצמצמת את הסיכון לעימות והסלמה שמתרחשים לפעמים כשאנשי אבטחה אוכפים את השימוש בה. יתרה מזאת, יכולות אנליטיות מעצימות את יכולת הניטור של חבישת מסיכה במרכזים קמעונאיים כמו גם במקומות עבודה, ומשוות את שיעורי ההיענות באתרים רבים כך שצוותי הניהול יכולים לדעת באילו אתרים עליהם לטפל קודם בגלל רמת היענות נמוכה, כך מדווח roboticassistancedevices.com.

ברגע שמאותר אדם ללא מסיכה, המערכת יכולה להפיק, לפי העדפות הלקוח, התראות חזותיות וקוליות כדי להזכיר את חובת חבישת המסיכה. היא גם מזינה את הנתונים למערכת אחסון נתונים מבוססת-ענן כך שהגורמים האחראים לאבטחה יכולים לנתח נתוני מגמות או לאתר במהירות סרטי וידאו של תקריות משמעותיות. יכולת איתור המסיכה ניתנת להפעלה על ידי כל המחזיקים במכשירי החברה, לפי בקשתם.

ההתקנה הפשוטה של מערכות הניטור האוטונומיות מהווה חלופה נוחה לתהליך הארוך והמסורבל של התקנת מערכת מקיפה של טלוויזיה במעגל סגור. ניתן לשלב אותן במערכות בקרת גישה קיימות כדי לחסום גישה גם מאנשים שמורשים להיכנס לבניין, במידה ואינם חובשים מסיכה.

המערכת לא רק מסייעת באכיפת מסיכה בכניסה, אלא גם מנטרת מקרים בהם אנשים מסירים אותה כשהם כבר נמצאים בבניין.