This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כוחות צבא קרקעיים עדיין מתמודדים עם האתגר של מניעת "אש ידידותית" – זאת למרות התקדמות הטכנולוגיה, שמציעה מגוון אמצעים, החל ממשואות איתות אינפרה-אדום לבישות ועד מערכות טקטיות מתוחכמות מבוססות-סמאטרפון, שמאפשרות למפקדים לאתר את מיקום היחידות שלהם.

צבא ארה"ב מתעניין כעת בטכנולוגיה שתזהה כוחות ידידותיים בשדה הקרב תוך מניעת גילויים על ידי ציוד ראיית הלילה של האויב.

יכולת עמית/טורף אישית מתוגברת IFF של הלוחמים תוכל להיות משולבת בתוך המדים והציוד האישי שלהם ותאפשר זיהוי בטווחים מוארכים.

לפי סקר שוק שפורסם לאחרונה באתר של הממשל האמריקאי beta.sam.gov על ידי מרכז פיתוח יכולות החיילים של צבא ארה"ב, CCDC SC, "הטכנולוגיה אמורה לצמצם את הסיכון לאיתור על ידי משקפות ראיית לילה". על הטכנולוגיה לאפשר גילוי בכל שעות היממה.

הדרישה היא שהטכנולוגיה תהיה ניתנת להסרה או משולבת לתוך מדים או ציוד, בעלת גודל ומשקל מינימליים וצריכת אנרגיה נמוכה, לפי military.com.

מרחק האיתור המינימלי ממקור האיתור עד החייל צריך להיות לפחות 300 מ'.

כבר משנות ה-1980, גורמים האחראים לציוד בצבא ארה"ב פועלים לפיתוח ציוד חכם לחיילים, כגון Land Warrior מבוסס GPS, או מערכות Nett Warrior שמאפשרות למפקדי היחידות הקטנות לעקוב אחרי מיקום החיילים על ידי ראייה שלהם כאייקונים זוהרים על מפה דיגיטלית.

גורמי חדשנות בצבא ארה"ב מקווים שטכנולוגיית זיהוי המטרה המתקדמת במערכת החדשה IVAS המבוססת על מציאות רבודה תסייע לחיילים בלוחמה בשטח בנוי להבחין בין מטרות האויב לבין גורמים בלתי מעורבים בשדה הקרב.