This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בהתמודדות עם מטעני נפץ לאורך כבישים, כוחות צבא אינם מסתפקים בשימוש בכלי רכב משוריינים וציוד הגנה כגון מכשירי שיבוש וציוד לאיתור מוקשים אלא גם בודקים בקביעות את דרכי הנסיעה כדי לאתר מטענים. במקרה שנמצא מטען, יש לנטרל אותו, ככל האפשר ללא פיצוץ, כדי למנוע נזק לסביבה. 

צבא גרמניה חתם על חוזה יצור רב-שנתי עם חברת Rheinmetall לאספקת ארבע מערכות פינוי דרכים. 

החברה פיתחה מספק תת-מערכות לאינטגרציה בכלי רכב שונים, לצורך איתור, אימות ופינוי של מטענים. בפיתוח הושם דגש על פשטות השימוש גם בסביבות מורכבות ובמצבים רוויי מתח.

במסגרת החוזה שנחתם בדצמבר 2019, החברה תהפוך חמישה כלי רכב גלגליים משוריינים Fuchs/Fox 1A8 לרכבי צוות תפעולי ותסב ארבע נושאי אמל"ח Wiesel/Weasel 1 לפלטפורמות איתור זחליליות. יסופקו גם שבעה חיישנים דואליים לצד תמיכה לוגיסטית. החיישן הדואלי המהווה חלק עיקרי במערכת פינוי הדרכים הוא גרסה חדשה של הדגם.

לפי הודעת החברה, ב-Wiesel/Weasel המופעל מרחוק משולב חיישן דואלי שפותח לאחרונה עם מכ"ם חודר קרקע וכן מאתר מתכות. תפקידו במערכת פינוי הדרכים DEU הוא לאתר מוקשים ומטענים מאולתרים בכביש ולצידי הדרכים.

רכב התובלה המשוריין ה-Fuchs/Fox 1A8 מצויד בקונסולות הפעלה לשליטה ברכבים ובמערכות לצורך הערכת האותות מהחיישן הדואלי. הרכב משמש כעמדת פיקוד ניידת בעלת מיגון מירבי.

בהזמנה נפרדת, רכב האימות מיועד לבדיקה מרחוק של חפצים חשודים. מערכת וידאו משולבת מאפשרת למפעילים שעל רכב הפיקוד לנטר את המצב על הקרקע בכל רגע נתון.

החוזה אמור להימשך ארבע שנים.