This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טכנולוגיית הזיהוי עמית טורף (IFF) היא מרכזית בכל מבצע צבאי. היא פועלת כמערכת סיסמה שמבוססת על אותות אלקטרוניים אוטומטיים, המבטיחה שהכוחות יוכלו לזהות עמיתים על ידי פניה ותשובה באמצעות האות הנכון, ולזהות כוחות עוינים פוטנציאליים שלא ישיבו את האות המתאים.

כל המדינות החברות בנאט"ו מחויבות לעבור לתקן Mode-5 החדש של מערכות עמית טורף עד 2020, תקן שמשתמש בטכניקות הצפנה מתקדמות כדי לאבטח את המערכות כנגד הטעיה אלקטרונית מצד יריבים. לפי leonardocompany.com, חשיבות הטכנולוגיה מתבטאת בעיקר כשכוחות פועלים יחד, ויש צורך להבטיח שצוותי הקרקע, האוויר והים יוכלו לזהות בצורה אמינה את בני בריתם ולהמנע מתקריות של אש ידידותית. גם מדינות אחרות שמעוניינות לפעול לצד מדינות נאט"ו יצטרכו לשדרג לתקן החדש.

יפן, בת-ברית חשובה של נאט"ו שאינה חברה בברית, רוכשת ציוד IFF חדש עבור חייליה. חברת Leonardo זכתה בחוזה בסך $5.45 מיליון לאספקת ציוד זיהוי עמית-טורף מותאם ל-Mode 5 עבור ארבע פלטפורמות שמפעיל כוח ההגנה הקרקעי היפני. 

ה-M426 LPI Interrogator ויחידת ההצפנה כשירות SIT2010 Crypto Applique יסופקו במטרה לבצע את המעבר לתקן החדש Mode-5.

"לאחר שציוד ה-SIT-422/5J interrogator כבר סופק לכוחות הקרקע היפנים, השדרוגים החדשים יספקו יכולת דיגיטלית מלאה בתקן החדש בחבילה קומפקטית וקלת משקל", מדווח janes.com לפי החברה.

גם משרד ההגנה הבריטי הזמין לאחרונה מ-Leonardo ו-HENSOLDT שדרוג לטכנולוגיית עמית-טורף מהתקן החדש עבור למעלה מ-350 מערכות מבצעיות בריטיות – כלי טיס, ספינות ומערכות הגנה אווירית מבוססות-קרקע.