This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מהלך חקיקה חדש צפוי להפוך את דרום קוריאה למדינה עצמאית מבחינת טכנולוגיות צבאיות, ולסייע לה להתכונן ל"שדה הקרב העתידי המשתנה במהירות, כולל טכנולוגיות המהפכה התעשייתית הרביעית", כך מסר וונג ג'ונג הונג, שר הרכש הביטחוני של סיאול.

האסיפה הלאומית של דרום קוריאה אישרה חקיקה חדשה ל"הפיכת" הגישה של המדינה למו"פ הביטחוני. החוק לקידום חדשנות מדעית וטכנולוגית בתחום הביטחון צפוי להיות מוכרז רשמית תוך שנה, לאחר אישור של הקבינט של דרום קוריאה.

מינהל הרכש הביטחוני DAPA מסר כי החקיקה תייצר "מערכת פתוחה של מו"פ ביטחוני" בדרום קוריאה, כאשר המגזר הפרטי, התאגידים הגדולים וסוכנויות הממשל ישתפו יותר פעולה בפיתוח טכנולוגיות צבאיות. יוזמות חדשות לתמיכה ביעד זה יכללו תמריצים לחברות קטנות לשתף פעולה בפרויקטים לאומיים על בסיס קניין רוחני משותף.

החקיקה החדשה תסייע למדינה "להכניס שינויים טכנולוגיים מהירים במהפיכה התעשייתית 4.0 ולתמוך בצורה שיטתית במו"פ ביטחוני". כמו כן, החוק "יהפוך את המו"פ הביטחוני לתומך בחדשנות ויחזק את יכולות המדע והטכנולוגיה על ידי פתיחות ושיתוף פעולה".

החקיקה גם תתגמל "כשלונות מוצלחים" במו"פ ביטחוני על מנת לקדם רמות גבוהות יותר של חדשנות, כך מדווח janes.com על בסיס DAPA. דבר זה ייתמך על ידי "מערכת זיהוי ביצועים" חדשה המתגמלת חברות מקומיות המשקיעות בפיתוח טכנולוגיות אפילו אם התוצאות המקוות לא יושגו מיידית בשל "מגבלות טכניות".

בפברואר השנה חתמו דרום קוריאה ובריטניה על הסכם לתמיכה במו"פ משותף במגזר הביטחוני, שאמור לספק בסיס לשיתוף פעולה עם מדע וטכנולוגיה ביטחוניים באמצעות חילופי מידע ופרויקטים משותפים.

מזכר ההבנה יציע הזדמנויות לחברות דרום קוריאניות להשתתף בפרויקטים בינלאומיים של מו"פ.