This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

במטרה לתגבר את ההתמודדות עם נגיף הקורונה, מערכת הביטחון הישראלית החלה מבצע רכש מיידי, בנוהל מזורז, של ציוד רפואי לצה"ל ולמשרד הביטחון, בהיקף כספי גדול של כ-50 מיליון ש"ח. מדובר במבצע הרכש הלוגיסטי הגדול ביותר מאז מבצע 'צוק איתן'.

המבצע מנוהל על ידי מנהל הרכש במשרד הביטחון, באמצעות יחידת הסגן לרכש לוגיסטי רב-זרועי.

מבצע הרכש כולל: מסיכות פנים, כפפות, חליפות ממוגנות לצוותים רפואיים, מכשור רפואי הכולל  דפיברולטורים ומוניטורים רפואיים, חומרי חיטוי וניקוי בהיקפים גדולים ועוד. הרכש בוצע על-פי דרישת צה"ל, על מנת לתמוך בהיערכותו להתמודדות עם התרחישים השונים להתפשטות נגיף הקורונה, כך לפי הודעת משרד הביטחון.

לדברי סמנכ"ל וראש מנה"ר במשרד הביטחון, אבי דדון: "מנהל הרכש במשרד הביטחון מגויס לתמוך בכל הצרכים המבצעיים של צה"ל ומערכת הביטחון. אנו פועלים במתכונת של רכש מיידי ומזורז על מנת לספק את הציוד ליחידות צה"ל ומערכת הביטחון בלוחות הזמנים הקצרים ביותר. הקפדנו ונקפיד שרובו המוחלט של הרכש יבוצע בשקלים, מספקים וממשווקים ישראלים, על מנת לתמוך במשק הישראלי בתקופה זו".