This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מיליארדי אנשים ברחבי העולם עדיין אינם מחוברים לאינטרנט. מטע"ד תקשורת חדש פותח עבור מערכת כלי טיס בלתי מאויש סולארי שטס בסטרטוספירה, השכבה האמצעית באטמוספירת כדור הארץ. כטב"ם הטלקומוניקציה HAWK30 מיועד להגברת החיבוריות לאינטרנט של יותר אנשים, מקומות ומכשירים.

כלי הטיס הבלתי מאויש מיוצר על ידי HAPSMobile, חברה-בת של SoftBank, והיא משתפת פעולה בפרויקט זה עם Loon, חברה בת של גוגל. טכנולוגיית המטע"ד בה משתמשים בבלונים הסטרטוספירים של Loon הותאמה במיוחד לכטב"ם ה-HAWK30.

רשת הבלונים של Loon טסים בחלל ומספקים חיבוריות לאנשים בקהילות ברחבי העולם בהן הגישה לאינטרנט לא קיימת או קיימת בצורה מצומצמת. המטע"ד מספק קשר אינטרנט למספר גדול של משתמשי סמאטרפון מרוחקים מאוד מתשתיות קרקעיות קיימות. 

הכטב"ם מיועד לטוס בגובה של כ-20 ק"מ מעל הקרקע, במהירויות של למעלה מ-100 קמ"ש, כך מדווח insideunmannedsystems.com. הרוחות בסטרטוספירה עשויות להגיע למהירויות של 100 קמ"ש והטמפרטורות יורדות למינוס 90 מעלות צלזיוס.

מטע"ד התקשורת מתפקד למעשה כמגדל סלולרי בסטרטוספירה.

מערכות תקשורת גל מילימטרי מספקות את החיבורים להעברת השידור בין הכטב"ם לנקודת גישה פיזית לאינטרנט על הקרקע, ומאפשרים למספר רכב של כלי טיס להתחבר זה עם זה בסטרטוספירה. המטע"ד מכיל אנטנות בדיוק גבוה שמסוגלות להקים חיבורי נקודה לנקודה (P2P) במרחקים עד 700 ק"מ ולהעביר נתונים במהירויות עד 1Gbps. במהלך הטיסה, האנטנה רועדת כדי לשמור על חיבור יציב. שתי החברות יצרו מבנה אווירודינמי להגנה על האנטנה. בנוסף, מטע"ד התקשורת משתמש במערכת LTE מותאמת במיוחד, שמספקת לכטב"ם את היכולת לספק חיבוריות LTE לטלפונים ולמכשירים השונים.