This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הישג חשוב לתוכנית האירופית של פיתוח קורבטת סיור נרשם כאשר ספרד הביעה עניין בהצטרפות לתוכנית. הקורבטה החדשה במשקל 3000 טון מתוכננת להיבנות בעזרת מימון האיחוד האירופי ומהווה אבן דרך בעסקה הימית המשותפת החדשה Naviris, שהושקה בשנה שעברה בין Fincantieri האיטלקית לבין Naval Group הצרפתית. הספינה המודולרית שתיבנה במשותף תהיה מסוגלת להתמודד עם משימות סיור ומעקב וכן למעלה תפקידים משניים בלוחמה נגד צוללות ונגד ספינות.

התוכנית שולבה גם ברשימת שיתופי הפעולה של האיחוד האירופי, PESCO, הכוללת תוכניות ביטחון מומלצות כלל אירופיות. פרויקט הקורבטה מתואם על ידי איטליה, וצרפת שותפה. בשבועות האחרונים הצטרפה יוון כשותפה בעקבות דיונים בין חילות הים של המדינות, וכעת נראה שגם ספרד מצטרפת, כך מסר מקור בתעשיה ל-defensenews.com.

מטרת האיחוד האירופי במסגרת PESCO היא "לתכנן ולפתח אבטיפוס לסוג חדש של ספינה צבאית, קורבטת הסיור האירופית (EPC), שיכולה לארח מספר מערכות ומטע"דים כדי להשלים, בגישה מודולרית וגמישה, מספר רב של משימות".

הוספת שותפות חדשות לצד איטליה וצרפת מהווה גורם חשוב בדרך להשגת מימון מהאיחוד האירופי. תוכניות PESCO הן מועמדות אפשריות למימון מקרן ההגנה האירופית בתנאי שהן כוללות יותר משתי שותפות.

בנוסף לתנופה שתקבל התוכנית בעזרת המימון האירופי, הקורבטה ממשיכה להוות דרישה עבור איטליה וצרפת. "איטליה תצטרך שמונה קורבטות, וצרפת מבקשת להחליף שש ספינות. לשתיהן יש את הצורך , כך שהמימון של האיחוד האירופי יהווה הזדמנות נוספת שתיצור תנופה בעזרת חילות ים נוספים", לפי המקורות.