This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

במהלך שני העשורים האחרונים, הזמינות החופשית של זמן GPS איפשרה מגוון רחב של ישומים תלויי-זמן. סינכרון זמן ותדירות בין מיקומים מרוחקים הוא חיוני למערכות תקשורת דיגיטליות, רשתות חשמל, רשתות פיננסיות ועוד. גם מבצעים צבאיים דורשים נתוני זמן אמינים ומדויקים. ישומים אלה דורשים סינכרון זמן מדויק הנע בין 10 מיקרו-שניות (μs) ל-100 ננו-שניות (ns). יחד עם זאת, בעוד שהתלות החיונית ב-GPS להעברת זמן ממשיכה לגדול, ה-GPS הוא חשוף להפרעות, שיבושים ואף השבתה.

החברה האוסטרלית Locata, בעלת חברה-בת בארה"ב, פיתחה טכנולוגיית מיקום רדיו שמספקת PNT מדויק לסביבות בהן כיסוי GPS אינו קיים. טכנולוגיית ה-PNT (מיקום, ניווט וזמן) מבוססת-הקרקע של החברה מספקת מיקום שבתרחישים רבים עובר בצורה משמעותית את הביצועים והאמינות של ה-GPS. הרשתות הקרקעיות של החברה, LocataNets, פועלות כחיקויים מבוססי קרקע של שירותי GPS לזמן ומיקום. ניתן לתכנן אותם כך שיספקו אות עוצמתי, ניתן לשליטה, מותאם לפי דרישות המשתמש.

תוצאות מרשימות לניסוי ברשת Locata שהותקנה בבסיס חיל האוויר האמריקאי White Sands בניו מקסיקו, שהתמקד בתזמון ברמת הננו-שניות. 

מערכת ה-NGBPS – מערכת מיקום שאינה מבוססת על GPS – נבחנה בבסיס זה ב-2018 כחלופה ל-GNSS לצורך העברה וסינכרון של זמן מדויק. 

זו היתה בחינת התוכנית העצמאית הראשונה שנמדדה עצמאית ואופיינה עבור ה-NGBPS, תוך מינוף טכנולוגיית ה-PNT מבוססת הרדיו של החברה לצורך תוצאות GPS מדויקות ועצמאיות.

במסגרת הניסוי, ה-NGBPS סיפק העברת זמן ויציבות תדר יוצאות דופן באזורים נרחבים, כך מדווח gpsworld.com.

עד שנעשו הניסויים, תשומת הלב של הטייסת התמקדה בעיקר בשימוש המדויק בפתרונות כחלופה ל-GPS במקרה של שיבוש. אבל לאור העובדה שכל רשתות ה-LocataLites מסוכנכרנות במדויק דרך TimeLoc, סינכרון הרשת מהווה הרחבה טבעית של יכולות הליבה של הטכנולוגיה.