This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צבא ארה"ב מעוניין בפיתוח טכנולוגיות רשת חדשות כדי לתגבר את יכולות, עמידות וכיסוי הרשתות שלו. הפתרונות שייבחרו ישתתפו בהדגמת טכנולוגיה ללא עלות שעשויה להוביל לאבטיפוס שיתמוך בניסוי.

לפי הקריאה שפרסם, ישנם מספר תחומים טכנולוגיים שהצבא מעוניין לשלב לתוך הרשת הטקטית שלו בשנת 2023, ביניהם:

  • שירותי תקשורת לווינים מרובי מסלולים עבור הכוחות – שירותים מנוהלים כדי לצמצם את אתגרי רוחב הפס כאשר השירותים הקיימים נמצאים בחוסר.
  • מודם תקשורת לווינים המותאם למערך תקנים פתוח מודולרי ללוחמת C4ISR/לוחמה אלקטרונית CMOSS, יכולת איתור כוחות ידידותיים מהדור הבא ותצורות גל רדיו – תקני קוד פתוח שימזגו חומרה בפלטפורמה משותפת.
  • הפרדת נתונים על ידי גישה וניהול זהות שיאפשרו אבטחה רב-שלבית עם שותפים – מצב תוכנה בלתי מסווג בשלב האבטיפוס שניתן להשתמש בו בסביבת Mission Partner, רשת המשמשת את צבא ארה"ב ובנות בריתה, אשר יכלול רשת אמינה, מוגנת וניתנת לקונפיגורציה.
  • העברת רשת מוקשחת וחתימה אלקטרונית מצומצמת לעמדות פיקוד.
  • אופטימיזציה של מחשוב, אחסון ויישומים על ארכיטקטורת מחשוב מבוזרת לצורך תיוג נתונים אוטומטי, סינכרון, ויעילות משאבי המחשוב – צבא ארה"ב מחפש מארג נתונים משותף שיצמצם חסימות, יאפשר אוטומציה וישפר את הקשר הנתונים עבור מקבלי ההחלטות, כך לפי c4isrnet.co.