This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

אספקת מי שתיה היא אחד האתגרים העיקריים כשכוחות צבא פרוסים בזירות מורכבות ומסוכנות. כדי לספק לכוחות מי שתיה טריים, הצבא תלוי בהעברת בקבוקי מים או טיהור מקורות מים אזוריים. האם כוחות צבא יוכלו בקרוב להפיק מי שתיה מהאטמוספירה? 

דארפ"א, הסוכנות האמריקאית למחקרי ביטחון מתקדמים, מעוניינת בהצעות חדשניות שיביאו לפיתוח חומרים סופחים (sorbent) מהדור הבא ומערכות חדשות, שיאפשרו מיצוי פשוט של מים ישירות מהאטמוספירה לאספקה ללוחמים בשטח.

המאמצים בתחום הטיהור בעזרת מערכות קיימות עלולים לסכן את חייהם של הצוותים לאור העובדה שמקורות המים המקומיים לא תמיד ממוקמים באזורים בטוחים. טכנולוגיות קיימות כגון אמצעים מייבשי לחות, אינן מספיק טובות מבחינת גודל ואנרגיה ואינן מסוגלות לקצור מים מאזורים המאופיינים ברמות לחות אוויר נמוכות, למשל בקנדהאר, אפגניסטאן.

"באמצעות אספקת מקור מי שתיה שיתאים לכל סביבה התוכנית תמנע מהאויבים להשתמש במים כטקטיקה או אמצעי נגד, ותצמצם הסיכוי לסכסוכים בין מדינות בנושא מים", נאמר בהודעת דארפ"א. התוכנית תתקיים בשני שלבים של 24 חודשים כל אחד.

המטרה הסופית של התוכנית, לפי דארפ"א, היא לקצור מים מהאוויר במקום ובאופן ישיר כדי לענות על הדרישות היומיות של החיילים אפילו במקומות היבשים ביותר. המשתתפים יסייעו לדארפ"א לספק "מי שתיה למגוון צרכים צבאיים באמצעות פיתוח מערכות בעלות צריכת אנרגיה נמוכה, שניתנות להפצה, שיוכלו לספק מי שתיה בכל מקום, בכל זמן וללא כל צורך במקור מים נוזלי חיצוני אחר".

תוכנית מיצוי מי האטמוספירה כוללת שני מסלולים: 

הראשון מיועד ליצור יחידה שתספק צרכים יומיים של לוחמים בודדים הפרוסים בשטח, והשני – לפתח מערכות שיענו על הצרכים היומיים של עד 150 איש. התוכנית כוללת גם שני אזורים טכניים שיפעלו בו זמנית – ההודעה מדגישה כי על ההצעות לענות על שניהם. 

עבור הראשון, נדרש פיתוח של חומרים סופחים מתקדמים שמסוגלים למצות במהירות מים מהאוויר ואז לשחרר אותם. עבור התחום השני, המפתחים יצטרכו לתכנן מערכות שמסוגלות למנף את החומרים החדשים שפיתחו כדי להעביר מי שתיה מהאוויר. תכונה הכרחית של המים במכשיר האבטיפוס הסופי תהיה היותם ראויים לשתיה, כך מדווח nextgov.com.