This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ארגונים שאמונים על ביטחון הציבור, ביניהם כיבוי אש, אכיפת חוק ואחרים, אחראים להגן על הציבור במצבי חירום. אך הם יכולים לעבוד ביעילות רק אם יש תקשורת ללא הפרעה ביניהם כדי להגיע למידע קריטי ולשתף אותו.

לפי תחזית של Mordor Intelligence, השוק העולמי של טכנולוגיות ה-LTE (תקן מכשירים ניידים) בתחום ביטחון הציבור צפוי לעלות בממוצע שנתי של 24.74% במהלך השנים 2019-2024. 

מה צפוי בשנה הקרובה? הנה כמה מהמגמות העיקריות הצפויות ב-2020 בתחום ביטחון הציבור ותקשורת בחירום, לפי Rave Mobile Safety, ב-secuirtysales.com:

עליה בשיתוף הפעולה החוצה ארגונים – סוכנויות ביטחון הציבור ישתפו ביניהן יותר מידע ויתקשרו בתדירות גבוהה יותר מאי-פעם בעבר. הטכנולוגיה תמשיך להתפתח על מנת לתמוך בתקשורת פתוחה, בטוחה ומהירה בין המחלקות והסוכנויות השונות, ותאפשר חסיכון בזמן במהלך תגובה לחירום.

רשתות חדשות – רשתות תקשורת נתונים אלחוטית מאובטחות ומהירות בתחום ביטחון הציבור, כדוגמת FirstNet ו-PSBN בארה"ב, יגדילו את הגישה של המגיבים הראשונים לרשתות פס רחב אמינות, ויאפשרו חדשנות בטכנולוגיות בטיחות.

התגברות על אתגרי איתור המיקום במתחמים סגורים – הודות ליישומים של ה-FCC, מועצת התקשורת הפדראלית בארה"ב, במהלך 2020, צפוי שיכולת האיתור של מיקום אנשים באזורים בנויים תהיה מהירה ומדויקת יותר. כשדיוק המיקום מתווסף במהירות לתוכניות קומה בבניין או קמפוס, הודות לטכנולוגיות חדשות, מוקדי החירום וצוותי המגיבים הראשונים יוכלו לדעת במדויק מהיכן בתוך הבניין מגיעה הפניה לעזרה ותתאפשר תגובה מהירה.

פרטיות מול ביטחון הציבור – למרות שכולם מבינים שחיוני לסוכנויות הממשל לקבל מידע ממאגרי נתונים שונים כדי לספק תגובה טובה יותר בחירום, אזרחים רבים וארגוני זכויות אזרח מתנגדים לשתף מידע אישי מחשש שייעשה בו שימוש לא הולם או שהמאגרים ייפרצו. הוויכוח הציבורי ימשיך להתקיים ב-2020, בחיפוש אחרי נקודת האיזון.