This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

המחלקה להגנת המולדת בארה"ב אישרה כי לא תרחיב את סריקות זיהוי הפנים לאזרחים אמריקאים בכניסה והיציאה מהמדינה. קודם לכן, הציעה להפוך את הסריקות לגבי אזרחי המדינה לחובה.

בנובמבר, הציע ממשל טראמפ לחייב את השימוש בטכנולוגיית זיהוי הפנים כך שתחול גם על אזרחים אמריקאים שמגיעים או יוצאים משדות תעופה בארה"ב.

אבל גורמים רשמיים מביטחון המולדת, גוף שאחראי להגנת גבולות ובדיקת מהגרים, נסוגים מהתוכנית במהלך שחושף אי נוחות הולכת וגוברת לנוכח דרכי השימוש בטכנולוגיה זו, שרובה עדיין לא עברה רגולציה.

סוכנות המכס והגנת הגבול האמריקאית בוחנת מזה זמן טכנולוגיית זיהוי פנים בקרב הנוסעים בארבע נקודות כניסה לאורך גבולה הדרומי של ארה"ב, ובכ-20 שדות תעופה בינלאומיים ברחבי המדינה, בשיתוף עם חברות תעופה פרטיות, כך מדווח rollcall.com. כרגע, אזרחים אמריקאים יכולים לבחור שלא לעבור את סריקת הפנים, אבל הצעת החוק כנראה מבטלת אפשרות זו.

החתירה של סוכנות המכס והגבול להרחיב את השימוש בזיהוי פנים מנוגדת לחששות משמעותיים לגבי הטכנולוגיה, שביטאו מחוקקים משתי המפלגות, קבוצות בתחום זכויות האזרח וחברות טכנולוגיה, כולם קראו לחקיקת חוק פדראלי שישלוט בשימוש בטכנולוגיה.

גורמים המצדדים בשמירה על הפרטיות ממשיכים להטיל ספק בכוונות הסוכנות למרות ההודעה האחרונה שלה. סוכנות המכס והגבול מתכוונת להסיר מהאג'נדה את התקנה לגבי סריקת פנים לאזרחים אמריקאים בפעם הבאה בה תפורסם באביב 2020.

כפי שהמדיניות מיושמת כרגע בשדות תעופה, הנוסעים עוצרים כדי להצטלם, ולאחר מכן הצילום מושווה לתמונות ברשת מאגרי הנתונים להם יש לרשות המכס והגבול גישה. 

אזרחים אמריקאים יכולים להודיע לקצין המכס והגבול אם הם מסרבים. בכל מקרה, גם אזרח אמריקאי שלא סירב, תמונתו תימחק תוך 12 שעות. 

השאיפה למצוא מערכת מתקדמת יותר שתעקוב אחרי הנכנסים והיוצאים מארה"ב נובעת מדוח הוועדה לגבי ארועי ה-11 בספטמבר, שקרא למערכת ביומטרית. ב-2004 הוכנסה ההצעה לחוק על ידי הקונגרס, אבל הוא לא הגדיר שיש לפרוס את טכנולוגיית זיהוי הפנים מהסיבה השפוטה שהיא עדיין לא קיימת אז.