This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כיסוי אמין של אותות (סיגנלים) עבור צוותי מגיבים ראשונים בחירום הוא עניין של חיים ומוות. הוא מאפשר למגיבים ראשונים שמתקדמים בתוך בניין אמצעי בטוח שלא לאבד קשר תקשורת במהלך תגובה לחירום בבניינים בהם אות הרדיו משתנה.
טכנולוגיה משולבת חדשה מספקת נתוני אות הכוללים רפרנס גאוגרפי בזמן אמת, שניתנים לצפיה הן ברמה המקומית על ידי המשתמש והן מרחוק על תצוגת תלת מימד. היא מיועדת לבדיקת אותות בתוך בניינים וממנפת את דיוק המדידה יוצא הדופן של ה-Spectrum Compact עם רצפת הרעש המובילה בתעשיה (-128dB) , כדי לספק תמונה מלאה של סביבת תדר הרדיו.
פיתרון ה-SAF-TRX מהווה שילוב של ישום מיפוי האותות NEON של TRX עם סדרת מנתחי הספקטרום הנישאים של SAF Tehnika. גודלו של ה-Spectrum Compact של SAF הוא כמכשיר טלפון נייד, והוא משולב כעת עם יחידת המעקב NEON הנלבשת על הגוף, כדי לספק אמצעי זול, פשוט ומדויק למיפוי אותות ואימות מיפוי אותות.
מהנדסים וטכנאים בתחום תדר הרדיו יכולים למפות בצורה נוחה ודיסקרטית את כיסוי האות בכל הבניין, כולל חדרי מדרגות, מעליות ואזורים פחות נגישים.
הודות לתוכנת הפיקוד NEON המשתמשים יכולים ליצור את מפת הכיסוי עבור בנייניים אפילו כשאין בנמצא שרטוטים או קבצי CAD כלשהם, כך לפי prweb.com.
סוכנויות האמונות על ביטחון הציבור וכן חברות לשירותי הסמכה יכולים כעת להשתמש בכלים אלה כדי לאמת במהירות כיסוי אות בבניינים.
ה-NEON הוא פתרון מיפוי בניינים תלת מימדי שמספק מיפוי, מעקב וחוזי תלת מימדי כשה-GPS אינו אמין. הוא ממנף את שירות המיקום מבוסס הפטנט NEON של TRX, המשתמש בהתכת חיישנים אינרציאליים, תיקוני משתמשים ואילוצי מיפוי כדי לאפשר מיקום ומעקב תלת מימדיים בזמן אמת בתוך בניינים, אצטדיונים, תחנות רכבת תחתית, אזורים אורבניים צפופים וכל אזור בו אין GPS.