This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צבא ארצות הברית  פרסם לאחרונה דו"ח שנכתב על ידי המועצה לביוטכנולוגיה לביצועים אנושיים של מחלקת ההגנה (Department of Defense's Biotechnologies for Health and Human Performance Council – BHPC) בקשר להשלכות של טכנולוגיות המותקנות בגוף אדם על הצבא. הדו"ח, שנקרא חייל הסייבורג 2050: שילוב אדם/מכונה וההשלכות למחלקת ההגנה (Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Implications for the Future of the Department of Defense), מסכם את הממצאים של חקר בהקשר לטכנולוגיות קיימות ועתידיות בקשר לשילוב אדם ומכונה. הדו"ח מזהה מספר ישומים צבאיים לטכנולוגיה זו וממליץ לממשל האמריקאי באיזו צורה להתקדם לגבי טכנולוגיות המשפרות אדם.

הצוות שכתב את הדו"ח מתאר ארבע טכנולוגיות לשיפור ביצועי אדם שסביר שהצבא יאמץ ליישום בחייליו עד שנת 2050:

 1. שיפורים לעיני החייל. ייתכן שניתן יהיה לשפר לחיילים את הראיה ואת ראית הלילה באופן משמעותי עד שנת 2050. כמו כן, ככל הנראה חיילים יהיו מסוגלים לצלם תמונות עם עיניהם בלבד.
 2. הפעלת חליפה אופטוגנטית (חליפה המופעלת על ידי ניורונים) לטובת שיקום ושיפור שרירי החייל.
 3. שיפורים לאוזני החייל המגנים על השמיעה שלו כנגד רעשים חזקים. כמו כן, טכנולוגיות המשפרות את רמת השמיעה של החייל.
 4. שיפורים עצביים המאפשרים העברת נתונים בשני כיוונים מהמוח של החייל לחייל אחר או לטכנולוגיות אוטונומיות.
 5. הצבא האמריקאי מתאר איך הטכנולוגיות האלו מציעות את הפוטנציאל לשפר את ביצועי בני האדם בצורה משמעותית, וכותבי הדו"ח מראים סימנים של אופטימיות כלפי פיתוח טכנולוגיות אלו בעתיד הקרוב.

בהתחשב בסבירות שהטכנולוגיות הנ"ל יהיו זמינות לצבא ואולי גם לשווקים אזרחיים, הדו"ח העלה 7 המלצות לממשלת ארצות הברית לגבי הדרך בה מומלץ להתייחס ולהתקדם עם טכנולוגיות אלו.

 1. משרד הביטחון יהיה צריך לבצע הערכות גלובאליות לגבי הדעה הבינלאומית כלפי טכנולוגיות סייבורג. יש מצב שאויבי ארצות הברית יהיו יותר מוכנים לאמץ ולהפעיל טכנולוגיות אלו בעקבות חששות אתיים. 
 2. ממשלת ארצות הברית צריכה לדון על השלכות הטכנולוגיה עם מדינות ברית. דבר זה יסייע לפתח ולקדם מדיניות שתיישר קו בין ארצות הברית למדינות ברית לגבי טכנולוגיות סייבורג.
 3. רצוי שארצות הברית תשקיע בפיתוח חוקים ומדיניות המגנים על הביטחון והפרטיות של הפרט. בנוסף לכך, כדאי למחלקת ההגנה להשקיע במסגרות משפטיות, אבטחה, ואתיות.
 4. ממשלת ארצות הברית צריכה להשקיע במלחמה נגד אפקטים תרבותיים שליליים כלפי טכנולוגיות סייבורג בתקשורת. זאת כדי למנוע מכך שהציבור יתייחס לטכנולוגיות אלו בעין שלילית. בנוסף, ממשלת ארצות הברית צריכה להיות שקופה לגבי קידום הטכנולוגיה.
 5. הצבא האמריקאי יצטרך לבצע תרגילים צבאיים כדי להעריך את הטקטיקות וצורת הלחימה שלו בקשר לטכנולוגיות אלו.
 6. כדאי לממשלת ארצות הברית לתאם מאמץ עם התעשייה האזרחית לפיתוח טכנולוגיות אלו. דבר זה יוביל לפיתוח זריז ויעיל יותר של טכנולוגיות המשפרות אדם.
 7. כדאי לארצות הברית לתמוך במחקרים שמחזקים את הביטחון לטווח הארוך של טכנולוגיות סייבורג ולוודא שאין אפקטים שליליים לטווח הארוך על איכות החיים של מפעיל הטכנולוגיה.