This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

במרכז לרכבי קרקע (Ground Vehicle Systems Center – GVSC) של צבא ארצות הברית עובדים על פיתוח תוכנה וחיישנים שיסייעו להמיר רכבים ונגמ"שים לרכבי שטח בלתי מאוישים. בעוד שרכבים אוטונומיים אזרחיים פותחו להיות תלויים ב-GPS וכבישים ידועים, המערכת של הצבא האמריקאי מסוגלת לפעול ללא תקשורות, ללא GPS, ועל צירים ושבילים בשטח.

לטובת הטכנולוגיה הזו, הצבא מתכנן לנצל משאבים בתעשייה האזרחית לרכבים אוטונומיים. טכנולוגיות כגון אלגוריתמים הימנעות מהתנגשויות וחיישנים חסכוניים יכולות לסייע לצבא לקדם את מטרותיו.

“פחות או יותר, את כל המערכות המסייעותמזהירות נהגים… אנו קונים מתעשיית הרכב האזרחית ומתאימים אותן לצרכים צבאיים," אמר ברנארד תאיסן, מהנדס בכיר ב-GVSC, ל-Breakingdefense.com.

אך למרות זאת, רכבים אוטונומיים אזרחים תלויים בכבישים מסומנים, שפת המדרכה, וגישה ל-GPS ותוכנות מיפוי. בניגוד לכך, לא תמיד תהיה לרכבים צבאיים גישה למפות של האזור או סימני רחוב. לתוכנה שה-GVSC פיתח יש מצב "חקירה", שבו המערכת מתחילה ללא נתוני מיפוי וככל שהיא נוסעת וחוקרת את האזור, היא מתחילה לבנות מפה משל עצמה. תכונה זו אינה קיימת בכל הרכבים, אך היא הצליחה להוכיח את עצמה בניסויים. "אנחנו יכולים למקם רובוט באמצע שום מקום, ללא גישה למידע, והרובוט להרכיב מפה," תאיסן ציין.

בנוסף, המערכת מסוגלת לחקור אזור לא מוכר ולחלוק את המידע שנאגר עם רכבים אוטונומיים אחרים המשתמשים במערכת, אך עדיין נדרשים עוד ניסויים וחקר לטובת יכולת זו. התקווה היא לשלוח נחיל של רכבי קרקע בלתי מאוישים המנצלים את התוכנה של ה-GVSC לסרוק רחובות, נחלים, ומנהרות לפני שכוחות מאוישים יכנסו לאזורים אלו.

אפילו אם כלי הרכב נוסע בנתיב שנקבע לו מראש, התוכנה תצטרך להיות בעלת יכולות אוטונומיות במידה מסוימת. התוכנה מסוגלת להכווין רכבים מעבר למכשולים באופן אוטונומי. 

במידה והרכב לא מצליח להתמצא, התוכנה תעבור לשליטה ניידת על ידי מפעיל אנושי. בנוסף, אפשר להגדיר לרכב להמשיך משימה או לחזור אוטומטית לנקודה האחרונה עם תקשורות במידה והרכב מאבד תקשורת עם המפעיל שלו.

אפשר להתקין את המערכת ברכבים ונגמ"שים. אך כדי ליישם את התוכנה בצורה פיזית ברכבים, מהנדסים יהיו צריכים קודם להמיר את הרכב לפורמט נוסע-על-חוט (Drive-By-Wire). דבר זה מאפשר לאותות חשמליות לשלוט ברכב, במקום להתקין בכל רכב מפעילים מכניים, שבצורה פיזית יפעילו את ההגאים, גז, ובלמים של הרכב. אך באופן כללי, התוכנה שפותחה ניתנת ליישם ברוב הרכבים של הצבא.