This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

המכשירים החכמים המחוברים לרשת צוברים תנופה גם בתחום הביטחון והצבא. מכשירים אלה, הנקראים גם IoT צבאי (IoMT) או IoT של שדה הקרב (IoBT). צריכים להתבסס על רשת בטוחה ומאובטחת ומעבדים רבי עוצמה. המכשירים המחוברים כוללים חיישנים, טכנולוגיות לבישות, חימוש, נשק חכם ועוד. המכשירים המחוברים בתחום הצבאי מאופיינים בכמה מגמות, כך לפי תחזית GlobalData שמביא army-technology.com:

אבטחה – זהו אחד המכשולים העיקריים בפני פריסת רשת IoT. אבל בפתרונות אבטחה הספקים מתקשים לצאת מעבר לתחומים המסורתיים שלהם. כך, אבטחת IoT עוסקת רבות באימות המכשיר ואמינות הרשת. אבל ברור שהפריצות יכולות להתרחש ברמת המכשיר, הרשת, האפליקציה, האחסון והדאטה. לאחרונה מושגת התקדמות בסיוע לספקים ולמפעילים לשתף פעולה בנושא. 

בינה מלאכותית ואנליטיקה – לאור העובדה שמודיעין צבאי ביטחוני מגיע בדרך כלל ממקורות גלויים (OSINT), גורם מרכזי בשימוש האופטימלי ב-IoMT הוא הבינה המלאכותית, שמאפשרת ניתוח יעיל יותר של כמויות הנתונים העצומות המגיעות בקצב גובר והולך ממכשירי הקצה, שמספרם עולה ועולה. אנליטיקה של ביג דאטה מסוגלת לסרוק כמויות נתונים גדולות ובו זמנית לצמצם את ה"רעש" הודות לטכנולוגיות של בינה מלאכותית, שכמו למידת מכונה. אחד התחומים שנעזרים מאוד בניתוח ביג דאטה הוא הלוגיסטיקה והתחזוקה.

תחזוקה חזויה יכולה לקצץ בעלויות ולהגביר את זמינותן של הפלטפורמות.

ולבסוף, מכשירים מחוברים של מודיעין בשדה הקרב צפויים לשמור על האדם במרכז, או לפחות על גישה של man in the loop. בגלל האופי של זירת הקרב, הכוללת ירי לעבר מטרות, בפרט כשמדובר באזורים אזרחיים, כאשר זיהוי אנושי ואישור לירי תמיד יהיו נדרשים.

חיישנים – חיישנים אלקטרו-אופטיים/אינפרה אדום, מכ"מים, סונאר, מאתרי תנועה או קול וכו' מועצמים ככל שהטכנולוגיה שלהם משתפרת. כך, פיתוחים בטכנולוגיות הרכיבים מגבירים את היכולות של שלד ה-IomT במהירות. הם גם ישנו את הסביבה המסחרית, מפני שיצרנים של תת-מערכות ישארו בחזית השוק ויסגרו את הפער עם יצרני הפלטפורמות.

ניטור בריאות המערכת – התעשיה הביטחונית פיתחה חיישנים ברמה טכנולוגית גבוהה, המסוגלים לנטר את מצב הבריאות של המערכת. כלים אלה לא רק מתריעים למפעיל המערכת על תקלה. הם משלבים תפוקות מחיישנים ואנליטיקת נתונים כדי להציע נתוני אנליטיקת חיזוי לגבי תקלות חזויות, זמן רב לפני שהן מתרחשות.

אחסון נתונים – חברות פרטיות רבות, כגון אמזון, מציאות פיתרונות אחסון למשתמשים ממשלתיים, ביניהם מחלקת ההגנה האמריקאית. אבל יכולת אחוסון נתונים עבור מבצעים צבאיים תצטרך לעמוד בדרישות טכניות רבות, וסביב להניח שתצטרך להיות מופרדת מפתרונות מהמדף.

מגוון שירותי ענן יעודיים ל-IoT הושקו על מנת לאפשר אחסון ועיבוד יעילים ומהירים של נתונים בענן, בפרט בתשתית כשירות (iaaS), אך גם על פרלטפורמה כמו כשירות (PaaS).