This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צבא ארה"ב מחדש את מערך ההגנה האווירית שלו. הצבא יבצע טיסת ניסוי של ה-LowER-AD – ההגנה האווירית לטווח מוערך בעלות נמוכה, המהווה חלק ממערכת ההגנה האווירית החדשה.

פיקוד הפיתוח של יכולות הקרב של צבא ארה"ב הודיע כי הפרויקט ידגים טכנולוגיות קריטיות המיועדות נגד טילי שיוט תת-קוליים ומערכות אוויר בלתי מאוישות קטלניות, מה שישאיר את מיירטי הפטריוט להתמודדות עם איומים גדולים יותר.

הניסוי ברכב הניסוי הבליסטי, המתבצע על ידי מרכז התעופה והחלל של פיקוד פיתוח יכולות הקרב בצבא ארה"ב מתוכנמן להתקיים ברבעון האחרון של שנת הכספים 2019, כך לפי מרכז ההתמיכה ברכש של הצבא. 

המערכת היא טכנולוגיית ירוט טילים במימדים קטנים יותר ומחיר נמוך יותר בהשוואה למערכות הגדולות. 

לפי defence-blog.com, טכנולוגיית ה-LowER-AD תאפשר לצמצם את גודל הטיל, ודבר זה יאפשר מספר גדול יותר של טילים לכל משגר. רכיבים פנימיים של טכנולוגיית הטילים יכללו ניווט משופר וראש נפץ ומאתר זולים יותר, מה שימקסם את היכולת להגן על אזורים וכוחות.

טיסת ניסוי עם רכב הניסוי הבליסטי תבחן את הביצועים של המרכיבים העיקריים במערכת.

טיסת ניסוי תתבצע בשנת הכספים 2021, ותכלול מגוון מטרות בטווחים מוארכים, במטרה להדגים בשלות שלב 6 של הטכנולוגיה, כך לפי army.mil.