This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מאת אריה אגוזי

צה"ל פרס לאחרונה מערכת מכ"ם מתקדמת ביותר סמוך לגבול עם עזה כדי להתמודד עם התקפות כלי טיס בלתי מאוישים ורחפנים.

מומחים ישראלים טוענים כי בכל עימות בין ארה"ב לכוחות איראנים, איראן תפעיל כטב"מים ורחפנים חמושים באופן מסיבי.

המכ"ם המתקדם שנצפה בגבול עזה-ישראל הוא המכ"ם הרב-משימתי (MMR) ה-ELM-2084 מתוצרת אלתא. הוא מבצע התכה של חיישנים נוספים של אלתא למערכת ה-MMR הראשית, וכך מספק תמונת מצב אווירית (ASP) אקטיבית, פסיבית ומשולבת.

לפי אלתא, חברה-בת של התעשיה האווירית בתחום האלקטרוניקה, הגרסה האחרונה של מכ"ם זה מצוידת בחיישנים פסיביים נוספים שמגבירים את יכולת המכ"ם לאתר סוגים רבים של מטרות, ביניהם גם רקטות ורחפנים.

הפריסה של מכ"ם מתקדם זה בגבול עזה משקפת את האיום הגובר של כטב"מים ורחפנים חמושים.

בשנים האחרונות פיתחה איראן כוח כטב"מים מסיבי שעשוי לקחת חלק בכל עימות עתידי עם ארה"ב ומדינות אחרות, אם טהראן תמשיך לדהור לעבר השגת יכולת צבאית גרעינית.

ישראל עוקבת מקרוב אחר המאמצים האיראנים, ומומחים ישראלים טוענים כי אם בעבר הכטב"מים האיראנים נראו כהעתקים זולים של כטב"מים של מדינות אחרות, הרי שכעת אלה הן "מערכות מבצעיות".

במרץ 2019 קיימו משמרות המהפכה האיראנים תרגיל בשם הקוד "לכיוון ירושלים 1", ליד מיצרי הורמוז בעלי החשיבות האסטרטגית.

במהלך התרגיל, הטיסו משמרות המהפכה כ-50 רחפני "תקיפה וקרב" במפרץ הפרסי, ביניהם כטב"ם ה-Saegheh, שמבוסס, לפי טהראן, על הכטב"ם האמריקאי RQ-170.

מקורות מסרו כי הכטב"ם טס למרחק של כ-1000 ק"מ.

לפי מומחים ישראלים, רכישתם של רחפנים חמושים ושילובם בשירות הובילו את איראן לשנות את דוקטרינת העוצמה הצבאית שלה. השימוש באמצעים זולים ובעלי סיכון נמוך כמו רחפנים תואם את דוקטרינת ההגנה האיראנית. רחפנים חמושים נתפסים באיראן כדרך לפצות על פגיעותו של חיל האוויר הקונבנציונלי של המדינה.

כטב"מים מתוצרת איראנית חדרו למרחב האווירי של ישראל מלבנון. הם הופעלו על ידי שליחם של האיראנים, ארגון הטרור חיזבאללה.

ישראל זיהתה את האיום הגובר של הכטב"מים והרחפנים החמושים והשקיעה משאבים באמצעי נגד.

המערכת המתקדמת ביותר היא Drone Dome של רפאל. המערכת משתמשת במכ"ם מתקדם לאיתור הכטב"ם ומערכת קרן הלייזר להשמדתו.

ה-Drone Dome מצויד גם במערכת שיבוש המיועדת לשבש את התקשורת בין הרחפן למפעילו. הטווח של ה-Drone Dome מגיע למספר מיילים, אבל הוא גורם הפרעות קלות למערכות אחרות שפועלות באזורים עירוניים סמוכים.

אריה אגוזי, עורך ראשי, iHLS